11 mei 2023 – Grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs

Eerst eventjes een timingcommentaar vooraf. Deze bespreking begon om 09.16 uur, duurde tot 10.08 uur en toen pas daagde het bij commissievoorzitter Grosemans om haar collega’s aan te manen tot een tandje bijsteken inzake tijdsdiscipline. Inderdaad, als je met zo’n gevulde agenda zit als ook hier weer, lijkt het mij noch min noch meer een kwestie van een gezond efficiënt tijdgebruik om die tijd goed te bewaken (als voorzitter), maar vooral ook om helder, kort te spreken zonder een massa nodeloze herhaling (als spreker). Het bleef voor sommigen in deze commissie een blijkbaar onmogelijke opdracht…

Drie vragenstellers (in dit geval over het al erg vaak besproken thema van het grensoverschrijdende gedrag in het hoger onderwijs; de dag voordien had Imade Annouri ook al een analoge actuele vraag gesteld aan minister Jo Brouns) bevorderde doorgaans sowieso al niet het tijdgebruik, maar als het dan nog grotendeels gaat over een hangend voorontwerp van decreet (met weliswaar belendende percelen), waarvan alle actuele informatie publiek beschikbaar is, wordt de lange spreektijd wel erg zonde van de tijd (cf. ook Vlor-advies en SERV-advies).

Minister Weyts kon dus ook niet anders dan het verhaal van dat hangende voorontwerp van decreet vertellen (als algemeen kader), opnieuw aangevuld met de hangende opdracht voor de ministers Somers en Demir, wat het eigenlijke, beleidsdomeinoverschrijdende externe meldpunt betrof. Niets nieuws onder de zon dus. Minister Weyts vertrouwde erop dat zijn collega-ministers de zaak klaar zouden krijgen tegen het begin van het volgende academiejaar, zij het dat dan nog niet alles al volledig in kannen en kruiken zou zijn.

Nadien begonnen de ellenlange herhalingen van vragenstellers en interveniënten, zonder een greintje respect voor de spreektijden in het parlementaire reglement… Er was uiteraard ook een timingprobleem met de procedurele behandeling van het dossier, maar goed, dat was wat het was, ondanks allerlei grote oproepen van de vragenstellers en interveniënten. Tussendoor werd er overigens nog wat detaillistische casuïstiek uit het probleemveld in kwestie aangehaald. Vermoeiend hoor… Wat ik me zelf finaal politiek afvroeg, was alleen dit: kwamen de ministers Somers en Demir voldoende overeen om de zaak te regelen of was daar toch een haar in de boter? Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het externe meldpunt grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs van Katia Segers, over de adviezen van de Vlor en de SERV met betrekking tot het voorontwerp van decreet over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs van Koen Daniëls en over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs van Katrien Schryvers” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio