10 mei 2022 – Ontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen: heel in het kort

Beste lezer, ik beken…: deze vergadering (met de bespreking van een ontwerpdecreet waarvan het thema ook al zo vaak over de tongen gegaan was sinds corona) was me aanvankelijk ontgaan en dus komt ze nu met enige vertraging in onze nieuwsbrief. De zaak, de structurele verankering van zgn. zomerscholen, zat er natuurlijk wel aan te komen, ondanks het erg kritische advies van de Vlaamse Onderwijsraad op 27 januari 2022.

Ik verwijs hier alleen kort naar enkele voorgaande parlementaire gelegenheden waarop de zomerscholen aan bod kwamen (zonder volledig te zijn):

De beide ministers Somers en Weyts verdedigden hun zaak met vuur en er was nog wat tegenstrubbeling van Groen en Vooruit (“Politique politicienne”, aldus minister Weyts), maar finaal werd, na nog wat koppen tellen (niet altijd eenvoudig…), het ontwerpdecreet uiteraard aangenomen. De sfeer was ook in deze verenigde commissies… zéér goed overigens (cf. twee dagen later in de verenigde commissies werk en Onderwijs)…

Je kunt alvast de video [vanaf 9:58] van de bespreking en stemming bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio