10 maart 2022 – Monitoren van leesvaardigheid

Om de leesvaardigheid van kinderen uit het lager onderwijs op te krikken, ontwikkelden de digitale leermiddelenmaker VAN IN en Microsoft onlangs een nieuw leerplatform, zo wist Loes Vandromme. Er was ook het Vlaamse actieplan Het Leesoffensief, dat liep sinds november 2021. Op 24 november 2021 had Annabel Tavernier in dat verband nog een actuele vraag gesteld. In welke middelen voorzag Het Leesoffensief (tot 2030) om scholen kwaliteitsvol en duurzaam aan beter leesonderwijs te laten werken? Hoe werd concreet werk gemaakt van de ontwikkeling van het leeskader, de leesscan en de professionalisering van het onderwijsveld, zoals omschreven in Het Leesoffensief? Zo vroeg Loes Vandromme.

Het omstandige antwoord van minister Weyts kwam neer op een lange opsomming van de vele acties en initiatieven die op dit stuk liepen. Met ook heel wat herhaling. Taalstimulerende activiteiten en lezen waren inderdaad al meermaals in de Onderwijscommissie aan bod gekomen. Het leeskader voor het onderwijs, een van de drie elementen (naast een leesscan en professionalisering) in een krachtlijn van Het Leesoffensief, wilde de minister laten ontwikkelen door de vijf associaties van het hoger onderwijs, in samenspraak met de klasvloer.

In haar repliek stelde vragensteller Vandromme ineens vast dat de schriftelijke antwoorden op de vele vragen in de hoorzitting met de commissie-Brinckman, ook een relevante actor in het voorliggende thema, nog niet tot in de commissie geraakt waren. Maar dat zou nog in orde komen. Zou het VAN IN-Microsoft-leerplatform betalend worden voor scholen en zou de zgn. LuisterpuntBib op een structurele financiering kunnen rekenen?

Interveniënt Annabel Tavernier nam vervolgens wel heel wat tijd in beslag met haar interventie, maar van de kant van voorzitter Grosemans deze keer (en eigenlijk al heel de vergadering) geen timingreactie. Tavernier had heel wat woorden nodig om finaal te polsen naar de aandacht voor vroeggeletterdheid van kleuters in dit hele taal- en leesverhaal. Waarom dat dan niet meteen zo samengebald vragen, dacht ik dan, maar wellicht was dat te simpel. En ik vergat het haast: Tavernier stelde ook nog een gedachtewisseling voor.

De minister wist nog te melden dat de vermelde scan in Het Leesoffensief niet betalend was (nwvr: ik dacht dat Vandrommes vraag over iets anders ging, maar goed). De LuisterpuntBib werd gefinancierd via Cultuur. De minister diepte dan nog enkele strategische doelen uit Het Leesoffensief op (ook voor kleuters). Nog niet alle 50 acties uit dat actieplan waren al operationeel. Maar er was dus al wel heel wat gaande. En vragensteller Vandromme voegde tot slot nog “Het Lezerscollectief” toe aan het verhaal.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het monitoren van leesvaardigheid van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio