10 maart 2022 – Robinpasproject

Over dit thema hadden we al vragen om uitleg op 27 januari 2021 en op 30 september 2021, met af en toe wat discussie daarover, maar nu was er toch nog iets meer aan de hand (cf. infra). Het had al op 8 maart 2022 in De Standaard (voor abonnees) en op 11 maart 2022 in De Krant van West-Vlaanderen (voor abonnees) gestaan. Kort samengevat: er schortte niet weinig aan het Robinproject, zowel wat het doel van 20.000 Robinpassen als wat de werking ervan betrof. Het project was te weinig bekend. Vandromme had vragen over diverse deelaspecten van de zaak en riep, samen met de vzw Krijt, op om het project bij te sturen tegen de start van het nieuwe schooljaar. Ze vroeg ten slotte ook naar de zgn. Kwaliteitsalliantie, zeg maar, de commissie-Luc De Man.

Minister Weyts moest erkennen dat er een probleem gerezen was bij het IT-onderdeel van het Robinproject, dat geëvalueerd zou worden, maar de verdeling van 20.000 passen zou opnieuw de doelstelling zijn en hij bleef de vzw Krijt financieel ondersteunen. Het werk van de commissie-Luc De Man was nog bezig.

Vragensteller Vandromme vroeg dan of de minister de whitepaper van de vzw Alternatief kende, die een samenwerking tussen MyTrustO en Robinpas naar voren schoof. Inzake de Kwaliteitsalliantie als ethische code sprak Vandromme van een basisrecht op boeken: een effectief kostenbeleid op school dat de kosten voor gezinnen beperkte, was belangrijk.

Met de verschillende interventies werd de bespreking nog wat pittiger, zonder overigens veel nieuws, want we hadden het allemaal al eens gehoord. Hannelore Goeman en Kim De Witte gingen voluit in hun kritiek en herbevestigden hun geloof in een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Tot ergernis van Kathleen Krekels. Node erkende Annabel Tavernier dat de organisatie rond de Robinpas een tandje moest bijsteken, maar de Robinpas moest toch gewoon als een aanvulling gezien worden op allerlei andere tegemoetkomingen. En ze sprak alweer erg lang. Johan Danen benadrukte het belang van een structureel armoedebeleid.

De verdere afloop van de bespreking hield geen verrassingen meer in. De minister corrigeerde nog wel de subsidie van de Robinpasorganisatie, die Hannelore Goeman wat overdreven had, maar hij bleef vinden dat de Robinpas een faire kans moest krijgen. De maximumfactuur was niet de grote remedie tegen de armoede. De minister zou het Robinpasproject, zoals al gezegd, kritisch evalueren. Hij zag er geen graten in dat de scholen zelf die passen verdeelden, want zij kenden hun leerlingen het best.

Vragensteller Vandromme was blij dat ze dit debat geagendeerd had. De expertise van armoede-experten moest worden gebruikt. De automatische toekenning van de schooltoeslag was inderdaad positief. De boekenleveranciers moesten mee aan tafel bij de Kwaliteitsalliantie. Scholen moesten nog meer ondersteund worden in het voeren van een kostenbeperkend beleid.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het Robinpasproject van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio