10 juni 2021 – Klachten tegen Centrum voor Avondonderwijs

Dan was er nog een andere oude bekende die bij de vragen om uitleg opdook: het Centrum voor Avondonderwijs. Die was inderdaad al in het verleden voorwerp van klachten geweest en nu recent blijkbaar ook weer wegens het niet-terugbetalen van inschrijvingsgeld voor geannuleerde cursussen. Het Parket van Antwerpen was zelfs met een onderzoek bezig, zo wist commissievoorzitter Karolien Grosemans, die nog eens het werkterrein en de discutabele aanpak van die zuiver private opleidingsinstelling samenvatte. Ze had een hele reeks vragen die hierop neerkwamen: was de minister betrokken partij bij de klachten en wat waren zijn bevoegdheden om bij dit soort zaken op te treden?

Door de aard van het beestje viel het Centrum voor Avondonderwijs niet onder de onderwijsregelgeving, aldus minister Weyts, maar hij was wel goed op de hoogte. De lijst van problemen was redelijk lang. Niet minister Weyts was dus bevoegd, maar wel de FOD Economie. Het betekende ook dat het ministerie van Onderwijs zich geen burgerlijke partij kon stellen. De minister gaf nog enkele andere voorbeelden van de werkwijze van het Centrum, dat overigens niet alleen stond met zijn cowboygedrag. Wat het onrechtmatige gebruik van de naam “universiteit” of “hogeschool” betrof, of het ten onrechte claimen bachelor- of masterdiploma’s uit te reiken, kon de minister wél optreden en deed dat ook, doorgaans succesvol. Om te weten welke instellingen wél erkende diploma’s e.d. uitreikten, verwees de minister naar de website van het ministerie van Onderwijs.

Bijkomend vroeg vragensteller Grosemans naar de whereabouts van het geplande zgn. Opleidingskompas. Interveniënt Johan Danen verwees naar het Platform Levenslang Leren en suggereerde om de gestelde problematiek een plaats te geven in de communicatiecampagne daarrond. Interveniënt Loes Vandromme wist dat het die ochtend ook al over het thema gegaan was in de Commissie Economie. Ze bevestigde, zonder bijkomende vraag, wat al gezegd was.

Minister Weyts ging nog even in op het Opleidingskompas in het kader van de Edusprong: leerloopbaanbegeleiding, die als nood uit dit klachtenverhaal naar voor kwam, was ook een onderdeel van de Edusprong.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio