10 juni 2021 – Herinschaling van opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal

Brecht Warnez rakelde het verhaal van de opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal opnieuw op (cf. ook commissievergadering van 11 februari 2021): met name, de verhoging van het VKS-niveau van 5 naar 7 en de gevolgen daarvan in het onderwijsveld. De huidige graduaatsopleidingen, die dus uitdoofden, dienden wel een belangrijk maatschappelijk doel. In februari was het nog te vroeg voor de toen gestelde vragen. Dus kwam Brecht Warnez nu opnieuw met een lange reeks vragen om de hele zaak uit te klaren. Was er ook nieuwe regelgeving nodig voor dit soort herinschalingen van opleidingen, omdat de Codex Hoger Onderwijs daarin nu niet voorzag?

Van de twee betrokken hogescholen had minister Weyts op zijn vraag recent een nota ontvangen over de gang van zaken. De Arteveldehogeschool zou haar opleiding overdragen aan de Universiteit Gent. In Antwerpen zou de opleiding niet overgedragen worden, aangezien er daar al een aanbod was. De andere aspecten werden nu bestudeerd met het oog op eventuele (ook regelgevende) actie.

Wat met de timing, vroeg vragensteller Warnez bijkomend, want een en ander was toch dringend. Interveniënt Koen Daniëls ondersteunde de oproep tot een voldoende aanbod doventolken en wees op bepaalde tekorten in het verleden.

De minister kon nog melden dat er een discussie bezig was met de twee hogescholen over de financiële consequenties. Het overleg ging voort. De UGent zou willen starten in het academiejaar 2022-2023.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio