10 februari 2022 – Lgbtqi+-gerelateerd geweld en discriminatie

Maxim Veys had enkele vragen naar aanleiding van een resolutie over geweld tegen en discriminatie van lgbtqi+-personen (nwvr: ik neem de vrijheid om de formele titel van de resolutie talig wat te corrigeren) van voorjaar 2021. Daarmee wilde hij peilen naar de stand van zaken, wat de onderwijsinvalshoeken van de resolutie betrof. De facto kwam die stand van zaken vooral neer op het eindtermenverhaal.

Minister Weyts vond dat inderdaad essentieel voor deze parlementaire vraag (nwvr: die informatie was natuurlijk wel publiek beschikbare informatie). Maar daarnaast wees de minister ook op het verplichte beleid van scholen rond leerlingenbegeleiding en op diverse actoren plus jaarlijkse campagnes (ook in ruimere zin: tegen pesten), die relevant waren voor het thema. Specifiek voor de eindtermen basisonderwijs moest de minister erkennen dat dat werk stil lag wegens de procedure over de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs bij het Grondwettelijk Hof, maar daar zou inderdaad op relatief korte termijn schot in de zaak komen. Welk schot moeten we natuurlijk nog afwachten. Op 9 maart 2022 om 14.00 u. zal alleszins die bedoelde terechtzitting plaatsvinden.

Vragensteller Veys zelf betrok in zijn slotwoord nog wat minister Bart Somers de dag voordien in de plenaire vergadering gezegd had als antwoord op vragen over grensoverschrijdend gedrag (met name over zgn. omstaandersopleiding). En vragensteller Veys’ conclusie was ook dezelfde als de dag voordien: een mentaliteitswijziging was nodig.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio