10 februari 2022 – Vervangen van afwezige leraren

Loes Vandromme had het over de tijdelijke maatregel, tot einde maart 2022, om leraren vanaf dag 1 te vervangen, weliswaar alleen in het basisonderwijs. Zou minister Weyts die maatregel ook invoeren in andere onderwijsniveaus? Wat met de regeling van vervangingen net voor een vakantieperiode? Zou er weer een uitzonderingsmaatregel voor vervangingen in de maand juni komen?

De minister bevestigde de maatregel in het basisonderwijs, waar die nood het hoogst was. Of de maatregel ná einde maart verlengd zou worden, viel later te bekijken. Vragensteller Vandromme had hierrond toch een signaal opgevangen vanuit het volwassenenonderwijs en ze wilde graag cijfers over de vervangingen kunnen opvolgen van maand tot maand. Ook interveniënten Jan Laeremans en Johan Danen hadden soortgelijke bekommernissen.

Maar minister Weyts wees op de budgettaire beperkingen. Tussentijdse cijfers gaf hij liever niet omdat ze een vertekend beeld konden opleveren. Voor het volwassenenonderwijs verwees hij naar de financiële inspanningen die hij daarvoor al geleverd had. Vragensteller Vandromme besloot: dit was toch echt een zaak van onderwijskwaliteit (ook al van vóór corona) en een lerarenloopbaanpact zou toch nodig zijn voor een oplossing op langere termijn.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het vervangen van afwezige leerkrachten van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio