1 juli 2021 - Ongebruikte coronazelftests van scholen

En toen was het toch weer coronatijd met een vervolg op het verhaal van de corona(zelf)tests in het onderwijs. Vragensteller Jan Laeremans schetste de voorgeschiedenis ter zake vanaf eind april: 1,24 miljoen zelftests zodat leraren en studenten tweemaal per week preventief getest konden worden. Maar in de praktijk liep het zo’n vaart niet en bleven heel wat tests blijkbaar ongebruikt. Een snelle inzet van die tests elders leek opportuun. Laeremans had een aanzienlijk aantal vragen voor minister Weyts. Kort samengevat: wat dacht de minister van de situatie en hoe zou hij nu verdergaan, ook eventueel samen met de ministers Somers en Beke en met het oog op volgend schooljaar? Laeremans vergat in zijn uitleg overigens zijn klassieke Oostenrijkse voorbeeld niet.
Vragensteller Loes Vandromme deed het verhaal nog eens over. Ze preciseerde de oorsprong van het voorstel van de inschakeling van de lokale besturen bij de herverdeling van de onderwijszelftests, waarnaar vragensteller Laeremans verwezen had. Vandromme had in wezen dezelfde vragen als Laeremans, maar dan wel in een samengebalde versie. Haar collega Jo Brouns had twee dagen eerder dezelfde vraag al gesteld aan minister Somers.

Minister Weyts wees (cf. ook bij eerdere vragen over dit thema) op de laattijdigheid van de goedkeuring door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) van die zelftests en de daaraan gekoppelde wijziging in de federale regelgeving (11 mei 2021). Onderwijs handelde nadien wél snel voor de verdeling van de zelftests. Heel gedetailleerd legde de minister de raming, vanuit het voorzichtigheidsprincipe, van de aantallen geleverde zelftests uit alsook de beperkte opvolging van de afname van die tests en de verdere aanpak door de scholen. Opnieuw massaal zelftests inzetten volgend schooljaar was wellicht, gelet op de ontwikkelingen inzake vaccinatie van 16- en 17-jarigen en van 12- tot 15-jarigen, niet aan de orde.

Vragensteller Laeremans had duidelijk nog geen antwoord gekregen op enkele specifieke kwantitatieve vragen en stelde ze dus maar opnieuw. Vragensteller Vandromme vertelde daarop wat minister Somers eerder die week al over het thema gezegd had. Lokaal had zij zelf, in haar eerstelijnszone, al duidelijk concrete actie ondernomen. Ze raadde de minister aan om zulke mogelijkheden naar de scholen te communiceren. Interveniënt Koen Daniëls had ook deelgenomen aan de eerdere commissievergadering met minister Somers en bevestigde een en ander, waaronder ook de duidelijke vingerwijzing naar het federale niveau, zoals minister Weyts gedaan had.

Die gaf vervolgens nog enkele cijfers i.v.m. de zelftests. Scholen konden perfect een zekere reserve houden en zelf beslissen hoeveel tests ze afstonden om elders in te zetten via contact met de lokale besturen. Vragensteller Laeremans rekende erop dat de minister nog zou communiceren over de zaak zodat zelftests niet onnodig bij leraren thuis zouden blijven liggen. Vragensteller Vandromme ten slotte benadrukte dat de zelftests het best terecht zouden komen op de plaatsen waar ze nuttig zouden zijn (speelpleinen, zomerscholen, …).

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio