Ouderbetrokkenheid focust op hoe je als leraar en als school ten volle kunt inzetten op een sterke samenwerking met alle ouders.

We benaderen ouderbetrokkenheid vanuit twee invalshoeken:

  • Je kunt de relatie school-ouders ontrafelen in zeven verschillende dimensies: kennis, ratio, overtuiging, gedrag, tijd, emotie en competentie.
  • Het participatiehuis is een tweede bril waarmee je ouderbetrokkenheid op je school in kaart kan brengen.

Downloads

Een constructieve samenwerking met ouders komt de ontwikkeling van hun kind ten goede.

277KB

De fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

402KB

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio