Inspirerend materiaal

Filter

Fiche ouders

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Praktijkvoorbeeld ouders

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe een schoolteam concreet aan de slag gaat met deze bouwsteen.

​Inspirerende padlet: 6 standaarden voor ouderbetrokkenheid​

​Inspirerende padlet 6 standaarden voor ouderbetrokkenheid.

Kijklijst zeven dimensies

Aan de slag met je team: Met de kijkwijzer 7 dimensies van ouderbetrokkenheid kun je op basis van vragen met je schoolteam reflecteren over de wijze waarop school en ouders betrokken zijn.

We verwijzen door: Toolbox - ouders voor inclusie - onderwijs

Inclusief onderwijs is de basis van een inclusieve maatschappij. Kwaliteitsvol inclusief onderwijs maak je samen. De materialen op deze pagina helpen jou op weg.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio