Leerlingen evalueren

Voor een goede ontwikkeling van OOL is het noodzakelijk om het OOL van de leerlingen voortdurend in kaart te brengen en hun vorderingen op te volgen.

Evalueren voor OOL vertrekt vanuit dezelfde basisprincipes als op de pagina ‘Leerlingen evalueren in het basisonderwijs' staat beschreven.

Enkele items die belangrijk en specifiek zijn voor OOL.

 • Vraag bij aanvang van het arrangement naar de voorkennis van de leerlingen en bouw hierop verder.
 • Geef bij de aanvang van het arrangement aan
  • wàt er precies verwacht wordt (criteria) en zal geëvalueerd worden op niveau van onderzoeksvaardigheden en onderzoekshouding;
  • en verduidelijk de bedoeling van de evaluatie:
   * formatief / summatief;
   * proces / product.
 • Geef tussendoor gerichte feedback zodat leerlingen 
  • begrijpen in welke mate ze op de ingeslagen weg verder kunnen gaan;
  • zich ondersteund en/of bevestigd voelen in hun zelfsturing;
  • zich bevestigd en/of aangemoedigd voelen in de vereiste onderzoeksvaardigheden en onderzoekshouding. 
 • Evalueer betreffende de vaardigheden van OOL
  • de verschillende stappen van het proces; 
  • de gestelde eisen aan het ontwerp of de reflectie op basis van de hypothese van het onderzoek;
  • in welke mate het logboek een ondersteuning is van het denken en doen.
 • Evalueer betreffende OOL de onderzoekshouding(en) die van bij de aanvang van het arrangement als focus aan de leerlingen gegeven zijn.

Contact

Els De Smet
pedagogisch begeleider
   02 507 07 51
   Patrick Malfait
   pedagogisch begeleider
     0468 15 35 13
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio