Aan de slag in je school

Op welke manier zet je een schoolbeleid in verband met OOL op touw?

Van incidenteel naar geïntegreerd

sla link op in klembord

Kopieer

Het effect van OOL zal op lange termijn pas echt zichtbaar zijn in de vaardigheden en houding van de leerlingen wanneer er geïntegreerd aan gewerkt wordt. Die geïntegreerde aanpak wordt gekenmerkt door een goede horizontale en verticale samenhang.

Horizontale samenhang

sla link op in klembord

Kopieer

De inhoud van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! geeft vanuit leeruitkomsten, generieke doelen en ontwikkelstappen aan hoe leerlingen ontwikkelen. Op al deze inhouden kan onderzoekend leren geprojecteerd worden. De horizontale samenhang tussen de verschillende ontwikkelvelden, -thema’s en generieke doelen komt uit de werkelijkheid zelf. Niets staat los van elkaar. Die samenhang exploreren en onderzoeken geeft antwoord op de natuurlijke nieuwsgierigheid van elke leerling.

Die horizontale samenhang krijgt volop betekenis in OOL. Het is aan jou als leraar om leerkansen te zien en te benutten waar ze zich aandienen.

Verticale samenhang

sla link op in klembord

Kopieer

Als team denk je na in welke mate een geïntegreerde horizontale samenhang ook verticaal doorgetrokken zal worden. Welke stappen hebben de leerlingen al gezet voor ze bij mij komen? Welke stappen kan ik zetten met deze leerlingen? En welke stappen zetten ze na mij nog verder?

Een school dient geen leerlijn te maken voor OOL. De leerlijn is voldoende aanwezig in het leerplan. Wel kan een school overleggen vanuit welke inhouden er aan OOL gewerkt worden. Dat kan variëren naargelang de interesse van de leerlingen, de nieuwsgierigheid van elke leraar, het ontwikkelniveau van de leerlingen.

Daarnaast stemmen leraren verwachte onderzoeksvaardigheden en onderzoekshouding van de leerlingen op elkaar af.

De schoolcultuur van OOL

sla link op in klembord

Kopieer

Wil OOL een plaats van betekenis innemen in het curriculum dan:

  • dient de school een duidelijke visie te hebben op OOL;
  • dient het ganse schoolteam die visie te dragen;
  • moeten de nodige middelen en ruimte aanwezig zijn;
  • werken leraren samen en ondersteunen ze elkaar;
  • hebben leraren, leerlingen en ouders vertrouwen in de groeikracht van elkaar;
  • werken kleinere teams samen binnen het geheel van de school;
  • worden probleemoplossende vaardigheden van leerlingen op alle niveaus gewaardeerd en gestimuleerd.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio