Aan de slag in je school

Op welke manier zet je een schoolbeleid voor het leergebied Mens en maatschappij op touw?

Schoolafspraken rond leermiddelen, tijd- en ruimtekaders, een omgevingsboek vereenvoudigen het werk van elke dag. Met deze materialen kan je al een heel stuk op weg.

Kijkwijzer leermiddelen Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek

sla link op in klembord

Kopieer

Leermiddelen en methodes kunnen ondersteunend werken bij onderwijsarrangementen in een krachtige leeromgeving. Met de kijkwijzer ‘Leermiddelen Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek’ ga je als school systematisch en doordacht aan de slag om vanuit de eigen schoolcontext na te denken over leermiddelen en methodes.

Visietekst tijdkaders in de basisschool

sla link op in klembord

Kopieer

Iedereen beleeft tijd en gaat er op zijn eigen manier mee om. Binnen het leerplan Zin in leren! Zin in leven! wordt vanuit verschillende invalshoeken aandacht besteed aan tijd. De leerlingen leren tijd inschatten, plannen, genieten van een tijdsbesteding, ervaren dat tijd voorbijvliegt of voorbijkruipt, leren over vroeger en nu, leren tijd berekenen, tijdstabellen lezen ... In het leerplan krijgt tijd daarom een plaats binnen zowel de persoonsgebonden als de cultuurgebonden ontwikkelvelden.

In de visietekst tijdkaders in de basisschool lees je hier meer over.

Een tijdkader voor de basisschool

sla link op in klembord

Kopieer

Tijdkaders zijn essentieel om leerlingen van bij de jongste kleuters tot het einde van de lagere school (en verder) te ondersteunen in hun voortschrijdend inzicht over het concept tijd. Om dat kader en de bijbehorende leerlijn in de basisschool concreet vorm te geven, kiest de school best voor een discours waarbij alle leraren betrokken partij zijn. Met de documenten tijdkader voor de basisschool en rooster tijdkader heb je als school een handige tool om een schooleigen leerlijn op te bouwen vanuit de doelen binnen het ontwikkelthema oriëntatie op tijd.

Een ruimtekader voor de basisschool

sla link op in klembord

Kopieer

Ruimtekaders zijn essentieel om leerlingen van bij de jongste kleuters tot het einde van de lagere school (en verder) te ondersteunen in hun voortschrijdend inzicht over het concept ruimte. Om dat kader en de bijbehorende leerlijn in de basisschool concreet vorm te geven, kiest de school best voor een discours waarbij alle leraren betrokken partij zijn. Met de documenten ruimtekader voor de basisschool en rooster ruimtekader heb je als school een handige tool om een schooleigen leerlijn op te bouwen vanuit de doelen binnen het ontwikkelthema oriëntatie op de ruimte.

Een verkeerskader voor de basisschool

sla link op in klembord

Kopieer

Verkeerseducatie vormt voor alle leerlingen van de basisschool een belangrijk onderdeel van het curriculum. Niet in het minst omdat ze dagelijks deelnemen aan het verkeer als voetganger, fietser of passagier.
Je richt je hierbij op:

  • inzichten, vaardigheden, attitudes omtrent verkeer en verkeersveiligheid;
  • kennis van verkeersregels en verkeerstekens (verkeerslichten, -borden en wegmarkeringen) en de toepassing ervan.

De documenten verkeerskader voor de basisschool en matrix verkeerskader reiken handvatten om als school samen te werken aan een duidelijk en overzichtelijk kader voor verkeer op de basisschool vanuit de doelen binnen het ontwikkelthema oriëntatie op de ruimte.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio