De kracht van Mens en maatschappij

Het waartoe en wat van onderwijs over Mens en maatschappij.

Waartoe?

sla link op in klembord

Kopieer

Elke mens maakt deel uit van onze voortdurende veranderende maatschappij. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig naar zichzelf, de (andere) mens en de maatschappij.

Goed onderwijs over Mens en maatschappij beoogt - naar de uitganspunten van het leergebied - dat leerlingen:

 • Nieuwsgierig zijn naar en geïnteresseerd zijn in de veranderende maatschappij waarin mensen leven.
 • Met vertrouwen zichzelf, anderen en de omgeving steeds verder en diepgaander exploreren vanuit een basishouding van openheid en respect.
 • Kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes m.b.t. de mens, de maatschappij, tijd, ruimte ontwikkelen en daarmee verband houdende bronnen zelfstandig gebruiken.

Goed onderwijs over Mens en maatschappij vanuit Zill in een katholieke basisschool heeft daarenboven tot doel dat leerlingen gemotiveerd zijn en dat ze zich ontwikkelen tot  geïnspireerde zinzoekers. Zowel het betekenis geven aan, als het ontlenen van betekenis aan aspecten met betrekking tot mens en maatschappij is daarbij van belang.

Een basisvoorwaarde om de mens en de maatschappij te kunnen ontdekken, is de ontwikkeling van de leerlingen stimuleren vanuit de basisbehoeften van de leerlingen:

 • fysiek
 • psychisch
 • sociaal
 • spiritueel

Mensen worden namelijk zichzelf binnen een netwerk van relaties en de maatschappij waarin ze vervat zijn. We willen ook dat leerlingen hun talenten en competenties inzetten om te participeren aan onze veranderende maatschappij door:

 • engagementen op te nemen in functie van een betere wereld 
 • in dialoog te reflecteren op het menselijk denken en doen.

Als katholieke basisschool beogen we de ontwikkeling van een holistisch wereldbeeld bij de leerling en zien we elk onderwijsarrangement als een kans om aan tien ontwikkelvelden te werken. Dit impliceert bij voorkeur geïntegreerd onderwijs over Mens en maatschappij vanuit Zill. De werkelijkheid hangt namelijk aan elkaar als de draden van een web. Alles is met elkaar verbonden. Wanneer je met leerlingen die werkelijkheid benadert, doe je dat bij voorkeur vanuit die natuurlijke samenhang. Je helpt hen op het spoor komen van waar ze al staan, wat ze al weten, hoe ze kijken naar de werkelijkheid. Je kan echter ook door verschillende brillen gericht naar de werkelijkheid kijken, net om die werkelijkheid beter te kunnen analyseren en te begrijpen, om meer vat te krijgen op specifiekere aspecten ervan. De wereld kan dus ook vanuit verschillende dimensies verkend worden.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

In het leergebied Mens en maatschappij zijn de ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET) geordend in vier domeinen Mens, Maatschappij, Tijd, Ruimte en het thema Bronnengebruik.

De concordanties tussen de ontwikkelingsdoelen (OD) en eindtermen (ET) van het leergebied Mens en maatschappij en Zill vind je op de Zillwebsite.

De ODET Mens vind je in volgende ontwikkelvelden van Zill:

 • socio-emotionele ontwikkeling;
 • ontwikkeling van een innerlijk kompas;
 • ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid.

De ODET Maatschappij vind je in volgende ontwikkelvelden en -thema’s van Zill:

 • ontwikkeling van innerlijk kompas;
 • ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid;
 • ontwikkeling van oriëntatie op de wereld (oriëntatie op de samenleving).

De ODET Tijd vind je in volgende ontwikkelvelden en -thema’s van Zill:

 • ontwikkeling van oriëntatie op de wereld (oriëntatie op tijd);
 • ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid (zelfregulerend vermogen en engagement voor duurzaam samenleven).

De ODET Ruimte vind je in volgende ontwikkelvelden en -thema’s van Zill:

 • ontwikkeling van oriëntatie op de wereld (oriëntatie op de ruimte);
 • motorische en zintuiglijke ontwikkeling (lichaams- en bewegingsperceptie, omgaan met bewegingsruimte en tijd en grootmotorisch bewegen).

De ODET Bronnengebruik vind je in volgende ontwikkelvelden en -thema’s van Zill:

 • ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid (onderzoekscompetentie);
 • ontwikkeling van oriëntatie op de wereld (oriëntatie op tijd).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio