Leerlingen met een motorische beperking zitten verspreid over het gehele onderwijscontinuüm (gewoon onderwijs, buitengewoon onderwijs, tussenvormen als gedeeltelijk les volgen in …).
Bij deze leerlingen staat een handelingsgerichte aanpak voorop om de motorische ontwikkeling te stimuleren en te remediëren en zo nodig een aantal motorische activiteiten te compenseren en te dispenseren.
We pleiten voor een empathische didactische aanpak waarbij voldoende probleemoplossend wordt gedacht vanuit de ervaringswereld van de leerling met motorische beperkingen. Het gaat steeds over ‘barrières’ wegnemen, opdat de leerling optimaal kan participeren aan het schoolleven.

Basisinzichten

Zorg en onderwijsaanbod (= de onderwijscontext)

Onderwijsaanpak

Meer weten?

Professionalisering

×
Kijkt als...
Niveau
Regio