Leerplan

Hieronder vind je twee versies van het nieuwe leerplan.

 • Een ‘bewerkte’ versie die vertrekt van het huidige leerplan en waarin alle aanpassingen zichtbaar zijn. In dat aangepast leerplan is de formulering van leerplandoelen en/of afbakening aangepast. De nummering van de leerplandoelen werd behouden (ook als er leerplandoelen zijn geschrapt of toegevoegd) evenals de huidige indeling in rubrieken (ook als een nieuwe indeling meer aangewezen is). In de situering, de pedagogisch-didactische duiding en de wenken bij de leerplandoelen zijn de teksten enkel aangepast als ze informatie bevatten die niet meer van toepassing is. Alle andere teksten, andere wenken en de samenhang zijn nog niet aangepast.
 • Een ‘nette’ versie met enkel de leerplandoelen en de afbakening, met waar van toepassing een aangepaste nummering en indeling in aangepaste rubrieken.

Contact

Luc De Coninck
pedagogisch begeleider
   Ivan Demeyer
   pedagogisch begeleider
     02 507 06 30
     0475 20 91 29
     Sven Osier
     pedagogisch begeleider
       0473 25 02 07
       Tony Pollaris
       pedagogisch begeleider
         0495 52 18 40
         Davy Vandorpe
         pedagogisch begeleider
           0479 48 78 63
           ×
           Kijkt als...
           Niveau
           Regio