Onderwijsaanpak

Visuele beperkingen komen voor in vele graden van ernst en nemen vele vormen aan.

Om een aangepaste leerondersteuning te kunnen bieden is er nood aan:

Specifieke knowhow en expertise

sla link op in klembord

Kopieer

 • De visuele beperking en de impact op leren en leven begrijpen.
 • In kaart brengen van specifieke opvoedings- en ondersteuningsnoden en hieraan verbonden specifieke doelen op lange en korte termijn.
 • Aandacht voor de ervaringswereld van de slechtziende/blinde leerling.
 • Gespecialiseerde onderwijsmethodes,  aangepaste didactiek,  aangepaste leermiddelen en specifieke technische hulpmiddelen gebruiken.
 • Specifieke omgevingsaanpassingen inzetten.
 • De mogelijkheden voorbij de beperking in kaart brengen.
 • De context van de leerling sensibiliseren.

Aanpassingen in functie van toegankelijkheid 

sla link op in klembord

Kopieer

Een visueel vriendelijke leer- en werkomgeving

sla link op in klembord

Kopieer

Omgevingsaanpassingen dragen bij tot veiligheid en comfort bij leven en werken en tot het zich zo zelfstandig mogelijk oriënteren en verplaatsen:

 • aandacht voor licht en verlichting
 • aandacht voor auditieve compensatie en akoestiek
 • aandacht voor tactiele compensatie en ondersteuning
 • aandacht voor een sobere visuele omgeving
 • aandacht voor aangepaste werkplek op maat
 • aandacht voor oriëntatie en mobiliteit

Aanpassingen en hulpmiddelen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Pas werkboeken en werkbladen aan op maat: lay-out, lettergrootte, lettertype, contrast ...
 • Zorg voor aangepast materiaal: meetmateriaal, cijfermateriaal, concreet materiaal wo ...
 • Gebruik eenvoudige hulpmiddelen: loepje, meetmateriaal ...
 • Gebruik technologische hulpmiddelen: tv-leesloep met bordcamera, digitaal werken met vergrotingssoftware, spraaksoftware, schermuitleesprogramma ...

Braille

sla link op in klembord

Kopieer

Een aantal kinderen/jongeren moeten braille aanleren. Methoden ter ondersteuning van de tactiele ontwikkeling gaan hieraan vooraf. Specifieke tactiele vaardigheden ontwikkelen is een noodzaak om te komen tot braille lezen.

Braille leren vraagt een periode van heel intensieve introductie en training. Initiatie braillelezen is een eerste stap. De basis van de leestechnische vaardigheden moet gedurende het hele onderwijstraject voortdurend onderhouden en uitgebreid worden.

Zo is bijvoorbeeld voor de middelbare studies een aanvullende brailleopleiding noodzakelijk. Wiskundige braillesymbolen, wetenschappelijke notaties bij de vakken fysica en chemie, het leren lezen en interpreteren van diagrammen en synoptische tabellen, het lezen van grafische voorstellingen en diagonaal lezen en het structureren van informatieverwerking bij ruimere tekstassimilaties zijn slechts enkele voorbeelden.

Aanpassingen in de didactiek

sla link op in klembord

Kopieer

Sommige onderdelen van de leerstof vereisen het aanleren van een specifieke methodiek.

Enkele voorbeelden:

 • cubaritmen voor cijferen bij brailleleerlingen
 • gebruik van een woordenboek
 • aanbreng leerstof meetkunde, metend rekenen
 • bewegingsactiviteiten
 • creatieve vaardigheden
 • kaart lezen
 • ...

Vaak moeten leerlingen aangepaste software en hardware kunnen hanteren (vergrotingsprogramma’s, spraakondersteuning, vergroot scherm, gebruik van sneltoetsen …).

Inzetten op specifieke aspecten van socio-emotionele ontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

 • Heb aandacht voor het welbevinden en de emotionele gevolgen van de ervaring van ‘anders-zijn’.
 • Leer compenserend omgaan met het gemis aan vertrouwdheid met gelaatsmimiek en lichaamstaal.
 • Leer hulp vragen.
 • Vertel dat je slecht ziet.
 • Ga om met opmerkingen over je beperking.
 • Organiseer contactmogelijkheden met lotgenoten, zet daarbij in op het oefenen van sociale vaardigheden.

Contact

Ann Loveniers
pedagogisch begeleider
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio