Meer weten?

Onze type 6-scholen, expertisecentra voor leerlingen met een visuele beperking

sla link op in klembord

Kopieer

Overzicht scholen buitengewoon onderwijs van type 6

  • Recente inzichten, materialen en specifieke knowhow voor het ondersteunen van leren en leven van leerlingen met een visuele beperking.
  • Ondersteuningsnetwerken type 6.
Partners van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij het uitbouwen van deze webpagina.

Advies en coaching

sla link op in klembord

Kopieer

Vragen over een leerling of leerlingengroep?

sla link op in klembord

Kopieer

Dienst Lerenden - contactadres: info.lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen
Thema’s: zorgbeleid, evaluatie en studiebekrachtiging, welbevinden van leerlingen, onderwijsloopbaanbegeleiding …
Subthema’s: attestering, onderwijsloopbaan, stage, aanpassen lesprogramma …

Klas- of schoolwerking

sla link op in klembord

Kopieer

Dienst Lerenden - team buitengewoon onderwijs - ann.loveniers@katholiekonderwijs.vlaanderen

Lerende netwerken

sla link op in klembord

Kopieer

Op vraag van onze scholen kan Katholiek Onderwijs Vlaanderen een lerend netwerk faciliteren in de gebouwen in Brussel of in de regio’s. Scholen kunnen daarvoor contact opnemen met ann.loveniers@katholiekonderwijs.vlaanderen. In overleg wordt een thema of leervraag bepaald.

Literatuur

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio