Meer weten?

Onze scholen van type 7, expertisedeling

sla link op in klembord

Kopieer

 • Onze type 7-scholen, expertisecentra voor leerlingen met een auditieve beperking
 • Overzicht scholen buitengewoon onderwijs van type 7 of via scholenzoeker
 • Recente inzichten, materialen en specifieke knowhow voor het ondersteunen van leren en leven van leerlingen met een auditieve beperking
 • Leersteuncentra en specifieke leersteuncentra

Advies en coaching

sla link op in klembord

Kopieer

Vragen over een leerling of leerlingengroep

sla link op in klembord

Kopieer

Dienst Lerenden - contactadres: info.lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen
Thema’s: zorgbeleid, evaluatie en studiebekrachtiging, welbevinden van leerlingen, onderwijsloopbaanbegeleiding …
Subthema’s: attestering, onderwijsloopbaan, stage, aanpassen lesprogramma …

Klas- of schoolwerking

sla link op in klembord

Kopieer

Dienst Lerenden - team buitengewoon onderwijs - ann.loveniers@katholiekonderwijs.vlaanderen

Lerende netwerken

sla link op in klembord

Kopieer

Op vraag van onze scholen kan Katholiek Onderwijs Vlaanderen een lerend netwerk faciliteren in de gebouwen in Brussel of in de regio’s. Scholen kunnen daarvoor contact opnemen met ann.loveniers@katholiekonderwijs.vlaanderen. In overleg wordt een thema of leervraag bepaald.

Meer informatie

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Ann Loveniers
pedagogisch begeleider
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio