Iedereen inspecteur! oefen in je rol als kritische vriend

Een werkvorm om collega’s als kritische vriend te benutten in de reflectie over de eigen praktijk aan de hand van het kader ‘Doorlichten in Dialoog’ van de Vlaamse onderwijsinspectie

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Het kader 'Doorlichten in dialoog' schetst verschillende benaderingen binnen een doorlichtingsbezoek.

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Opgelet, deze werkvorm kan een erg leuke en leerrijke ervaring zijn voor de teamleden, maar kan ook ongewenste effecten met zich mee brengen. Hiervoor is belangrijk aandacht te hebben voor het volgende:

  • Een ontwikkelingsgerichte mindset en motivatie. Deze werkvorm kan enkel slagen indien het verbeteren van de eigen praktijk voorop staat. Het kaderen van deze oefening binnen een ‘voorbereiding op de inspectie’ kan dit ontwikkelingsgerichte karakter teniet doen en onnodige angst en stress teweegbrengen.
  • Een veilige, aangename sfeer en omgeving. De relaties tussen teamleden en tussen de teamleden en de leidinggevenden zal het slagen van de oefening beïnvloeden. Denk dus op voorhand na over de samenstelling van de groepen (waarin vertrouwen heerst) en communiceer transparant over wat er gebeurt met hetgeen gezegd wordt (Wordt er verslag gemaak? Wie krijgt dit?).

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Brief je teamleden voldoende over het schema ‘Doorlichten in dialoog’. Wat gebeurt er in elke fase? Wat zijn verhelderende vragen? Wat zijn uitdagende vragen? Idealiter geef je enkele voorbeelden of oefen je met een rollenspel, een video …
Werk in kleine groepen, idealiter 3 personen, met de volgende rollen:

  • Eén verteller
  • Twee inspecteurs (waarvan één tijdsbewaker)

De verteller kiest een thema uit zijn/haar eigen praktijk dat hij wenst voor te leggen en start met toe te lichten hoe men op zijn of haar school met dit thema aan de slag gaat. De inspecteurs maken gebruik van het kader ‘Doorlichten in dialoog’ om de verteller te ondersteunen in het reflecteren over het gekozen thema.
Deze werkvorm wordt in verschillende rondes georganiseerd waarbij voor verteller minstens 20 minuten tijd gereserveerd wordt. Je kunt deze werkvormen ook schooloverstijgend gebruiken en hierbij de focus leggen op aspecten van de schoolwerking.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio