Vragenlijst 'Punten aan je leraar'

Deze vragenlijst, ontwikkeld door Klasse, helpt leraren om feedback te vragen aan de leerlingen. 

Inhoud en doel

sla link op in klembord

Kopieer

Dit is kant-en-klaar materiaal van Klasse om je aanpak als leraar te evalueren. 

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Ga naar de website van Klasse en print de vragenlijst af. Je kan elke leerling een afdruk geven en laten invullen. Benadruk dat ze hun naam niet hoeven te noteren op het formulier. Leg uit wat je met de resultaten gaat doen (is dit voor jezelf, is dat om te bespreken met je collega’s, is dit input voor een functioneringsgesprek …?). Je kan deze vragenlijst ook online afnemen (via Forms bijvoorbeeld). We weten uit onderzoek dat je dan meer betrouwbare resultaten krijgt. Bovendien kan je dan automatisch gemiddeldes uitrekenen per item. Bedenk ook:

  • Dit kan een individueel initiatief zijn, maar het is veel sterker wanneer dit een breed gedragen initiatief is van de school, waarbij verschillende leraren dezelfde feedback vragen.
  • Koppel de resultaten terug naar je klas. En misschien ook wat je daar nu uit geleerd hebt, en wat je ermee wil doen. Op die manier leren de leerlingen dat je hun feedback echt naar waarde schat.
  • Als je daar tijd voor kan maken: ga over de resultaten in gesprek met je leerlingen. Het kan interessant zijn daarbij te focussen op de items die je hebben verrast, of de items waarbij jij heel uiteenlopende scores kreeg.
  • Doe dit niet éénmaal, maar herhaal dit (bijvoorbeeld één maal per trimester). Zo houd je de vinger aan de pols. Je nodigt leerlingen daarmee ook uit om spontaan feedback aan je te geven.

Ten slotte: Niemand is perfect en er is altijd ruimte voor verbetering. De stem van leerlingen is belangrijk – maar zegt natuurlijk ook niet alles. Ook andere bronnen (feedback van collega’s, toetsresultaten …) leren je veel over jouw kwaliteiten!

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Bij het gebruik van deze vragenlijst dien je enkele belangrijke en essentiële randvoorwaarden in acht te nemen.

  1. Deze vragenlijst wordt afgenomen in een veilige context en minstens met toestemming van de leraar. Idealiter neemt de leraar zelf initiatief om uit de resultaten te leren. De leraar neemt vrijwillig deel en staat open voor feedback. Er zijn op het moment geen lopende conflicten met de leraar.
  2. Het klasklimaat moet als veilig en open ervaren worden, ook voor leerlingen. Hoewel leerlingen de vragenlijst anoniem invullen, kunnen hun schriftelijke antwoorden wel 'herkend worden'. Garandeer dat de resultaten op een veilige manier gebruikt worden. Vraag raad aan je informatieveiligheidsverantwoordelijke. 
  3. Het invullen van de vragenlijst vergt heel wat reflectief vermogen. Het is belangrijk dit op te bouwen en te oefenen met leerlingen. Hoe meer leerlingen dit gewend zijn, hoe betrouwbaarder je antwoorden zullen zijn.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio