Aan de slag met data uit de Zill-monitoringvragen

Wil je reflecteren over je onderwijsaanbod? Hoe gebruik je de overzichten vanuit de digitale planningstool van de school om spontaan leerplandiscours te ondersteunen? Met deze opstappen en reflectievragen kun je als team en individuele leraar meteen aan de slag.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer je er in slaagt om het spontane leerplandiscours te onderbouwen met data uit de op school gehanteerde planningstool ontdek je de benutte kansen en groeimarge die de school nog heeft. Eén druk op de knop en je kunt als leraar of een directeur vanuit een digitale planningsomgeving een aantal Zill-overzichten genereren: welke ontwikkelvelden, -thema’s en doelen stonden in de aangeboden onderwijsarrangementen (krachtige leeromgevingen) in de focus.
Je softwareleverancier stelt minimaal deze overzichten ter beschikking:

 1. Gewicht persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden: in hoeveel % van de onderwijsarrangementen wordt ingezet op binnen- en/of buitencirkel?
 2. Gewicht ontwikkelvelden: in hoeveel % van de onderwijsarrangementen komen de ontwikkelvelden aan bod?
 3. Aanbod ontwikkelthema’s: welke ontwikkelthema’s komen (niet) vaak voor?
 4. Integratie ontwikkelvelden: in welke mate combineer ik het gekozen ontwikkelveld met andere ontwikkelvelden?
 5. Hoeveel keer werd aan een generiek doel gewerkt en in welke onderwijsarrangementen?

Daarnaast staat het softwarebouwers vrij om andere overzichten aan te bieden en zo in te gaan op specifieke vragen van schoolteams.
 

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt met met het de monitoringdata op regelmatige basis aan de slag als:

 • individuele leraar voor jouw onderwijsaanbod
 • naaste collega’s voor het aanbod aan een leerlingengroep (teamteaching, klasdoorbrekend werken, graadleraren, klasleraar met leermeesters, …)
 • schoolteam voor het totaalaanbod
 • directeur in gesprekken met teamleden over het onderwijsaanbod in de groepen en op schoolniveau

 

In het document 'aan de slag met data uit de monitoringvragen Zill' krijg je verschillende reflectie-instrumenten bij deze overzichten:  
 
 • maken van een beginanalyse rond het gebruik van planningssoftware op school
 • interpreteren van de verhouding persoonsgebonden-cultuurgebonden ontwikkelvelden
 • interpreteren van het gewicht van de ontwikkelvelden
 • interpreteren van het aanbod ontwikkelthema’s
 • interpreteren van de integratie van de ontwikkelvelden
 • interpreteren van overzichten op niveau van generieke doelen

Hoe je met de data-overzichten aan de slag kunt gaan en welke informatie ze wel en niet opleveren hangt samen met de manier waarop je schoolteam de planningssoftware gebruikt.
 
 

Ondersteuning nodig?

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je ondersteuning nodig, aarzel dan niet om contact op te nemen met een pedagogisch begeleider basisonderwijs. Ze zijn vertrouwd met de kansen die Zill-data bieden bij leerplandiscours en kunnen het reflectieproces op school ondersteunen.
Meer info: Zill@katholiekonderwijs.vlaanderen

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio