Aan de slag met data uit de Zill-monitoringvragen

Wil je reflecteren over je onderwijsaanbod? Hoe gebruik je de overzichten vanuit de digitale registratiesystemen van de school om leerplandiscours te ondersteunen? Met de reflectiewijzer Zill-data kun je als team en individuele leraar meteen doelgericht aan de slag.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer je er in slaagt om leerplandiscours te onderbouwen met objectieve data uit het op school gehanteerde registratiesysteem, ontdek je de benutte kansen en groeimarge die de school nog heeft om de onderwijskwaliteit en het leren van alle leerlingen te versterken. Eén druk op de knop en je kunt als leraar of directeur een aantal Zill-overzichten genereren. Je ziet welke ontwikkelvelden, -thema’s en doelen  in de aangeboden onderwijsarrangementen (krachtige leeromgeving) in de focus stonden.
Je softwareleverancier stelt minimaal deze overzichten ter beschikking:

  • Gewicht persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling
  • Gewicht ontwikkelvelden
  • Aanbod ontwikkelthema’s
  • Integratie ontwikkelvelden
  • Overzichten op niveau van generieke doelen
Opgelet, het staat de softwareleveranciers vrij om ook nog andere overzichten aan te bieden en zo in te gaan op specifieke vragen van schoolteams.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

De reflectiewijzer Zill-data kan zowel door de individuele leraar, het hele schoolteam, parallelcollega’s, … gebruikt worden om het eigen onderwijsaanbod in kaart te brengen. Belangrijk is om doelgerichte afspraken te maken over het gebruik van de registratiesystemen binnen het schoolteam, enkel zo kun je de data ook een kwaliteitsvolle betekenis geven.

De reflectiewijzer Zill-data is opgebouwd uit:

  • Waarom deze reflectiewijzer gebruiken?
  • Hoe kan je deze reflectiewijzer gebruiken?
  • Reflectievragen doelgerichte afspraken voor het registreren.
  • Reflectievragen om de data te identificeren- diagnose te stellen- actie te ondernemen.

Deze reflectiewijzer Zill-data wordt best gebruikt in combinatie met andere databronnen die de school ter beschikking heeft of kan een deel van antwoord zijn op een onderzoeksvraag uit andere data (voorbeeld resultaten IDP). Zo werk je als school, vanuit data, aan kwaliteitsvol onderwijs.

De reflectiewijzer kan zowel afgedrukt als digitaal gebruikt worden. Je kuntde schooleigen reflectievragen aanvullen in het pdf-document.

Ondersteuning nodig?

sla link op in klembord

Kopieer

Neem contact op met jouw pedagogisch begeleider basisonderwijs, zij zetten je graag verder op weg en/of begeleiden het proces op jouw school mee.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio