Internationaal nieuws over onderwijs

Maarten Libeer van Vleva bezorgde ons een opdate over het internationale nieuws over onderwijs. 

In deze Europa-update voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaan we dieper in op drie initiatieven die recent zijn voorgesteld door de Europese Commissie en die de pijlers zullen vormen van het Europees onderwijsbeleid 2019-2024

De Europese Onderwijsruimte

sla link op in klembord

Kopieer

De Europese Commissie stelt de nieuwe communicatie over de Europese onderwijsruimte voor. Deze ruimte is geworteld in de decennialange samenwerking op het gebied van onderwijs op EU-niveau. Het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) heeft bijgedragen tot het opbouwen van vertrouwen en wederzijds begrip dat de eerste initiatieven van de Europese onderwijsruimte heeft ondersteund. In de mededeling wordt gefocust op zes dimensies:

 • kwaliteit van het onderwijs;
 • integratie en gendergelijkheid in het onderwijs;
 • de rol van groene en digitale overgangen in het onderwijs;
 • de rol van leraren en lerarentekort;
 • samenwerking tussen universiteiten en hogescholen;
 • onderwijs als onderdeel van een sterker Europa in de wereld.

Een actieplan voor digitaal onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Onderwijs kent net als de rest van de maatschappij een sterke digitalisering, wat alleen maar versterkt is sinds het uitbreken van de coronacrisis. In 2018 was er al een eerste actieplan rond digitaal onderwijs, dat nu een opvolger heeft. In dit nieuwe plan wordt een reeks initiatieven voorgesteld voor hoogwaardig, inclusief en toegankelijk digitaal onderwijs in Europa. Drie zaken krijgen prioriteit:

 • bevordering van de ontwikkeling van een goed presterend digitaal onderwijsecosysteem;
 • verbeteren van de digitale vaardigheden en competenties voor het digitale tijdperk;
 • de oprichting van een Europees centrum voor digitaal onderwijs.

Een Europese vaardighedenagenda

sla link op in klembord

Kopieer

De Europese Commissie presenteert de nieuwe vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht. Deze agenda is gericht op het bijscholen (verbetering van bestaande vaardigheden) en omscholen (opleiding in nieuwe vaardigheden) van de Europese bevolking. Het bestaat uit twaalf acties gericht op vaardigheden voor banen door samen te werken met de lidstaten, bedrijven en sociale partners. Volgende zaken springen in het oog voor het basis- en secundair onderwijs:

 • een pact voor vaardigheden;
 • EU-steun voor strategische nationale bijscholingsacties;
 • voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende beroepsonderwijs;
 • vaardigheden ter ondersteuning van de groene en digitale overgangen;
 • vergroten van het aantal afgestudeerden in bèta/techniek en stimuleren van ondernemings- en transversale vaardigheden;
 • vaardigheden voor het leven;
 • het ontsluiten van de investeringen van de lidstaten en de particuliere sector in vaardigheden.

Lees er alles over op de Vleva-website.

Erasmus+

sla link op in klembord

Kopieer

De staatsleiders bereiken een akkoord in juli rond het Europees budget. Erasmus+ krijgt voor de programmaperiode 21,2 miljard. Dat is een pak meer dan nu, maar ligt wel lager dan de verdubbeling of zelf de verdriedubbeling van het programma die werd voorgesteld. Daarom reageerden veel stakeholders ook teleurgesteld. Op dit moment zijn de onderhandelingen nog bezig met het Europees Parlement voor het definitief wordt afgeklopt.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio