How to go international?

Be up to date

sla link op in klembord

Kopieer

Come to our yearly Inspiration Day

sla link op in klembord

Kopieer

(Lees de tekst hieronder in het Nederlands)

We will organise an annual Inspiration Day. During this event we will provide inspiration, announce opportunities for funding, cooperation and support.

Vanaf september 2019 organiseren we jaarlijks een inspiratiedag. Tijdens deze dag krijg je de kans om bij te leren over subsidiemogelijkheden, samenwerking en ondersteuning. Naast praktische workshops laten we inspirerende getuigenissen aan bod komen.

Start digitally

sla link op in klembord

Kopieer

(Lees de tekst hieronder in het Nederlands)

International learning does not always need to be complex. The digital world can simplify your first steps into international learning or can facilitate your search for international partners. The internet can easily bring the world into your classroom. Schools in different countries can cooperate for instance using the online eTwinning platform, or internet platforms such as ePale and education gateway can be helpful to announce your project, find projects or find international partners with whom you can cooperate in projects.

Internationaal leren hoeft niet meteen complex te zijn. Via allerlei initiatieven kun je starten in kleine stapjes. Een mooie manier om je onderwijs op een internationaal niveau te tillen, is via het digitale platform eTwinning. Dankzij eTwinning breng je via een online uitwisseling de wereld in je klas. Wil je als klas, school of lerarenteam deelnemen aan een internationale cursus, dan kun je naast eTwinning ook gebruik maken van School Education Gateway (schoolonderwijs) of ePale (volwassenonderwijs). Deze digitale platformen zijn eveneens een ideale plek om op zoek te gaan naar internationale partners of om je eigen internationale projecten in de kijker te plaatsen.

Start a digital project by using eTwinning

sla link op in klembord

Kopieer

(Lees de tekst hieronder in het Nederlands)

eTwinning offers a platform for staff (teachers, head teachers, librarians, etc.), working in a school in one of the European countries involved, to communicate, collaborate, develop projects, share and to be part of the most exciting learning community in Europe.

The eTwinning portal is the entry point to the eTwinning world. Available in 28 languages, eTwinning.net offers news from the eTwinning countries, professional development opportunities, information about recognition as well as examples of successful projects.

eTwinning is de community voor scholen in Europa. Leerkrachten uit de deelnemende landen gebruiken na registratie de hulpmiddelen om met elkaar in contact te komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uit te wisselen, samen te werken in groepen, samen te leren tijdens online leerevenementen en projecten uit te voeren.

Via de website van eTwinning vind je alle informatie over hoe je een project kunt opstarten en welke ondersteuning je hierbij kunt krijgen als school. Er zijn namelijk heel wat nascholingsmogelijkheden of je kunt zelfs een eTwinning-ambassadeur op je school uitnodigen. Heb je al wat eTwinning-ervaring, dan kun je je aanmelden voor eTwinning-labels of -awards.

Heb je interesse in een samenwerkingsproject met Belgische partnerscholen uit de Franstalige of Duitstalige gemeenschap, dan is er ook eTwinning Belgica waar Belgische uitwisselingsprojecten in de kijker gezet worden.

Search for international partner by using ePALE (adult education)

sla link op in klembord

Kopieer

(Lees de tekst hieronder in het Nederlands)

EPALE is a European, multilingual, open membership community of adult learning professionals, including adult educators and trainers, guidance and support staff, researchers and academics, and policymakers.

EPALE is funded by the Erasmus+ programme. It is part of the European Union’s strategy to promote more and better learning opportunities for all adults.

EPALE does this by supporting and strengthening the adult learning professions. It enables members to connect with and learn from colleagues across Europe, through its blog posts, forums, the Partner Search tool, complemented with physical gatherings.

EPALE wordt gefinancierd vanuit het Erasmus+-programma. Het aanmoedigen van meer en betere onderwijsmogelijkheden voor alle volwassenen is een belangrijk onderdeel van de strategie van de Europese Unie.

EPALE doet dit door beroepsgroepen in de volwasseneneducatie te ondersteunen en te versterken. Via blogberichten, fora, de partnerzoekfunctie en fysieke ontmoetingen stelt EPALE haar leden in staat contact te leggen met en te leren van collega's in heel Europa.

Search an international course on School Education Gateway

sla link op in klembord

Kopieer

(Lees de tekst hieronder in het Nederlands)

Presented in 23 European languages, the School Education Gateway is a single point of entry for teachers, school leaders, policymakers, experts and other professionals in the field of education.

This platform is linked to eTwinning and is funded by Erasmus+. Next to a big range of theme pages and the latest news on education in Europe, this portal provides a useful tool for teachers: the Teacher Academy. It allows teachers to discover a wide range of training opportunities and resources for their classroom. It consists of a central course catalogue with information on in-service onsite courses by independent course providers, School Education Gateway’s own free online courses, and a selection of teaching materials developed by eTwinning teachers, EU institutions and other EU-funded projects.

School Education Gateway is een platform dat toegankelijk is in 23 talen en zich richt naar leraren, schoolleiders en beleidsmakers.

Je kunt er naast het laatste Europese nieuws ook een grote hoeveelheid aan opleidingen vinden. Een interessante tool voor leraren is de Teacher Academy. De Teacher Academy stelt leerkrachten in staat om een brede verscheidenheid aan opleidingsmogelijkheden en middelen voor hun klaslokaal te ontdekken. Het bestaat uit een centrale cursuscatalogus met informatie over cursussen ter plaatse en onder werktijd door onafhankelijke cursusaanbieders, de gratis online cursussen van School Education Gateway en een verscheidenheid aan lesmaterialen ontwikkeld door eTwinning-leerkrachten, -instituten uit de Europese Unie en projecten gefinancierd door de Europese Unie.

Apply for funding (only in Dutch)

sla link op in klembord

Kopieer

Buurklassen

sla link op in klembord

Kopieer

Buurklassen financiert klasuitwisselingen tussen een Vlaamse school en een school uit een buurland van België.

Scholen in het basis- en secundair onderwijs van alle niveaus en vormen (inclusief het buitengewoon onderwijs) kunnen deelnemen. Via Buurklassen kan een Vlaamse school een schooljaar lang samenwerken met een school uit één van de buurlanden van België (Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Scholen kunnen voor deze samenwerking een subsidie aanvragen bij Epos vzw.

Centraal in de projecten staan klasuitwisselingen, maar dit mogen niet de enige projectactiviteiten zijn. Klasuitwisselingen zijn wel de hoogtepunten van de samenwerking tijdens het project. Louter culturele bezoeken of toeristische uitstappen komen niet in aanmerking voor financiering; de klasuitwisselingen moeten een onderdeel zijn van een onderwijskundig project, dat samen met de partnerschool wordt uitgewerkt.

Tot 30 april 2020 kunnen projectaanvragen ingediend worden bij Epos met oog op het schooljaar 2019-2020. Buurklassen is een programma van de Vlaamse Overheid.

Apply for Prins Filip fonds funding

sla link op in klembord

Kopieer

Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds samen met de departementen Onderwijs uit de drie Gemeenschappen van België een uitwisselingsproject. Dit project wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere Gemeenschappen.

Deze samenwerkingsprojecten krijgen financiële steun. Zo wil het Prins Filipfonds leerlingen, leerkrachten en directies de kans geven om hun talenkennis te verdiepen en hun cultuur te verruimen door elkaars achtergrond te ontdekken, met respect voor elkaars eigenheid. Door samen een project op te zetten, leren ze de ‘buren’ beter kennen en begrijpen.

Tip: sinds dit jaar kunnen leerkrachten via een gratis tool op de website van Swap-Swap een partnerschool vinden. Je kunt de zoekertjes van andere leerkrachten bekijken en/of zelf een zoekertje plaatsen

Steun 500 tot 2500 euro.
Indienen kan tot en met 26 september 2019.
Meer informatie daarover vind je op de website.

Apply for Erasmus+ funding

sla link op in klembord

Kopieer

Erasmus+ KA2 - School Exchange Partnerships KA229

De School Exchange Partnerships zijn een nieuw subsidieprogramma ingericht sinds 2018. Dat programma richt zich alleen tot scholen en wil onder meer de leerlingenmobiliteit bevorderen. Er is ook een budgetverhoging ten opzichte van de oude 'schools only' en een verminderde administratieve last. Daartegenover is er wel een limitering qua aantal partners en budget per partner.

Leerlingen kunnen dus voor een korte periode (minimaal drie dagen, maximaal twee maanden) deelnemen aan activiteiten in een programmaland en daarbij begeleid worden door een personeelslid. Leerlingen van veertien jaar of ouder kunnen ook deelnemen aan activiteiten voor een lange periode (twee tot twaalf maanden), zonder begeleiding.

Personeelsleden kunnen ook op uitwisseling gaan bij een deelnemende organisatie, binnen de programmalanden. Dat kan voor een korte periode (minimaal drie dagen, maximaal twee maanden) voor 'joint staff training events' of voor een lange periode (twee tot twaalf maanden) als 'teaching of training assignments'.

Meer informatie over dit soort ondersteuning en hoe je deze beurzen kunt aanvragen, vind je op de website van Epos Vlaanderen.

Erasmus+ KA2- Good practices or innovation.

sla link op in klembord

Kopieer

Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten die bijdragen tot innovatie en verbetering van opleiding en onderwijs. Daarbij worden positieve en langdurige effecten nagestreefd op de deelnemende organisaties, de sector en het beleid, maar ook op de personen die direct of indirect betrokken zijn. Het kunnen eenvoudige kleine samenwerkingsverbanden zijn, maar ook grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden.

(1) Strategische Partnerschappen die de uitwisseling van goede praktijken ondersteunen (domeinen: schoolonderwijs KA201, beroepsonderwijs en opleiding KA202, volwasseneneducatie KA204).

(2) Strategische Partnerschappen die innovatie ondersteunen (domeinen: schoolonderwijs KA201, beroepsonderwijs en opleiding KA202, volwasseneneducatie KA204, hoger onderwijs KA203).

Meer informatie over dit soort ondersteuning en hoe je deze beurzen kunt aanvragen, vind je op de website van Epos Vlaanderen.

Erasmus+ KA1

sla link op in klembord

Kopieer

Kern Actie 1 (KA1) van het Erasmus+-programma ondersteunt mobiliteit in onderwijs, opleiding en de jeugdsector. Door individuele leermobiliteit mogelijk te maken wordt een duurzaam effect beoogd op de deelnemers en de betrokken organisaties.

Scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen een aanvraag indienen binnen KA1 van het Erasmus+-programma. De verschillende onderwijsvormen van het secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO, (D)BSO, inclusief het buitengewoon onderwijs) komen in aanmerking. Dat betekent dan ook dat TSO en (D)BSO tot twee domeinen van het Erasmus+-programma behoren: schoolonderwijs en de beroepsopleiding/VET.

Binnen KA1 voor schoolonderwijs, gaat het enkel over mobiliteit van personeel. Daarbij staat professionele ontwikkeling centraal, via een onderwijs- of opleidingsopdracht, een stage of jobshadowing, of deelname aan een gestructureerde cursus of conferentie in het buitenland. Een mobiliteitsactiviteit duurt twee dagen tot twee maanden (= 60 dagen, exclusief reistijd), een KA1-project (in zijn geheel) duurt 12 tot 24 maanden.

Vanaf 2015 kunnen scholen in KA1/schoolonderwijs niet alleen eigen personeel uitzenden maar ook personen van buiten de school, mits zij een rol spelen in de strategische ontwikkeling van de zendende school (CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, vertegenwoordigers van de inrichtende macht, de schoolraad, de scholengemeenschap/groep ...)

Get support (only in Dutch)

sla link op in klembord

Kopieer

Get support from Ryckevelde

sla link op in klembord

Kopieer

Het Brugse Europahuis Ryckevelde vertaalt complexe Europese thema’s naar informatie op mensenmaat: workshops, rollenspelen en simulatie-oefeningen zijn een vast onderdeel van het aanbod. De organisatie maakt gebruik van nauw contact met scholieren, jongeren en volwassenen om ook interactief lesmateriaal over de EU te ontwikkelen voor Europeanen van 10 tot 100 jaar.

Als beweging in het socio-cultureel volwassenenwerk lanceert de organisatie campagnes, participatietools en Europese projecten. Ook kunnen scholen en organisaties in de volwasseneneducatie een beroep doen op Europahuis Ryckevelde voor ondersteuning bij hun internationale avonturen (helpdesk).

Get support from Alden Biesen

sla link op in klembord

Kopieer

Alden Biesen in Bilzen is al jaren actief als coördinator van projecten binnen de programma’s Comenius en Grundtvig. Belangrijke thema’s zijn onder andere zelfevaluatie, netwerking, projectmanagement, validering van non-formeel leren, storytelling én erfgoed. 

De landcommanderij Alden Biesen biedt een breed gamma activiteiten aan in het kader van de onderwijs- en cultuurprogramma’s van de Europese Unie. Je kunt er terecht voor ondersteuning bij je internationale projecten. Naast Europese projecten legt Alden Biesen ook klemtoon op erfgoed, volwasseneducatie en ondersteuning voor leerkrachten.

Get support from Epos

sla link op in klembord

Kopieer

Epos vzw is een samenwerkingsverband tussen het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid, VDAB en Syntra Vlaanderen.

Epos stimuleert en ondersteunt samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming. Epos staat in voor de uitvoering in Vlaanderen van Europese en internationale programma's en acties voor onderwijs, vorming, opleiding en levenslang leren.

Dat houdt het 'een leven lang leren'-programma in van 2007 tot 2013, alsook het huidige 'Erasmus+'-programma dat loopt van 2014 tot 2020. Daarnaast beschikt Epos over een aantal Vlaamse mobiliteitsprogramma’s.

Take the first steps together

sla link op in klembord

Kopieer

Join an international consortium organized by Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Het ondersteuningsteam internationalisering zal voor de periode 2020-2021 en 2021-2022 twee Erasmus+-KA1-consortia-aanvragen indienen (binnen het leerplichtonderwijs) en (bij goedkeuring) coördineren:

 1.  Via onderzoekend leren als leraar groeien in adaptieve expertise;
 2.  Via onderzoekend leren werken aan burgerschap.

Beide projecten zullen een consortium zijn van leerplichtscholen uit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Bij goedkeuring van het project kunnen teamleden van de deelnemende scholen – gefinancierd door Europa – deelnemen aan internationale leermobiliteiten rond de thematiek van het project. 

 1. Via onderzoekend leren als leraar groeien in adaptieve expertise: het project zal focussen op inquiry based learning (IBL) van zowel leerlingen als leraren dat resulteert in professionele leraren die groeien in adaptive expertise. Het project is gebaseerd op onderzoek van zowel OESO als van de Universiteit van Auckland Nieuw-Zeeland over inquiry based learning en leraren als 'adaptive experts'. Vanuit een onderzoekende houding zoeken adaptieve experts voortdurende om elke lerende uit te dagen in zijn/haar leren. Een team met adaptieve expertise optimaliseert vanuit kennis, netwerking en samenwerking onder andere voortdurend: de interactie tussen de leerlingen, de instructie, de differentiatie, de individualisatie waar nodig, het zelfgestuurd leren van leerlingen, het formatief evalueren om beter te leren, onmiddellijke feedback ...
 2. Via onderzoekend leren werken aan burgerschap: scholen organiseren al heel wat rond het thema inspirerend burgerschap (UNESCO, MOS, SDG’s op school …). Scholen hebben hierbij aandacht voor persoonsvorming van de leerlingen en een stimulerend schoolklimaat. In dit Erasmus+-KA1-project onderzoeken scholen hoe ze burgerschapsattitudes, vaardigheden en engagement van jongeren op hun school kunnen evalueren en verder versterken. Enerzijds kunnen scholen van internationale partners leren hoe concrete methodieken bijdragen tot burgerschap. Anderzijds kan dit project onderzoeken hoe scholen reflecteren over hun eigen democratisch schoolklimaat. Welke tools helpen leerkrachten reflecteren over de schoolpraktijk en hoe kun je inspirerend burgerschap van jongeren versterken? Inhoudelijke klemtonen binnen dit thema worden samen met de schoolcoördinatoren gekozen.

Write a European Development Plan

sla link op in klembord

Kopieer

(Lees de tekst hieronder in het Nederlands)

When applying for funding, it is a great asset to have a European development plan, it will help your school to include a European dimension to your school's vision and it will help to answer all questions in an application for funding.

A good European development plan should be:

 • realistic and go gradually: You better start small. In a next step you can explain how a first mobility will help you to get new contacts for additional projects. It is important to be aware how much you can do with your current competences and experience.
 • concrete: Define concrete goals that are measurable, realistic and achievable.
 • implemented in networks: One of the goals of Erasmus+ courses is to establish good networks among participants as a basis for future projects. Build this network step by step and use all tools available: e.g. eTwinning, Education Gateway
 • ambitious: First of all, the project should focus on modernization and innovation. Next projects are not just for you. It is also for your local community and for the whole school. Plan dissemination activities to share your knowledge (e.g. workshops, make a video, write an article).

A good European development plan should include:

 • an outline of the school’s current status;
 • a vision on the school’s future;
 • a description of the identified needs and according goals (no more then 3 to 4);
 • a description of the activities your school will undertake;
 • a European dimension explaining what this dimension is adding to the national context;

Een goed Europees ontwikkelingsplan kun je al een heel eind op weg helpen bij het schrijven van een subsidiedossier. Het helpt je om een Europese dimensie aan je school toe te voegen en strategische vragen bij het schrijven van een dossier te beantwoorden.

Een goed Europees ontwikkelingsplan:

 • is realistisch: Zet kleine stappen. Start klein en leg uit hoe deze eerste stappen je kunnen helpen om in de toekomst grotere stappen te zetten. Vertrek vanuit bestaande competenties en ervaringen.
 • is concreet: Defineer meetbare doelen die realistisch en haalbaar zijn.
 • bouwt aan je netwerk: Het belangrijkste doel van Erasmus+-cursussen en -activiteiten is het uitbouwen van een goed netwerk. Toon aan hoe je stap voor stap aan dat netwerk bouwt door bijvoorbeeld eTwinning, Education Gateway,... 
 • is ambitieus: Via internationalisering dien je telkens in te zetten op innovatie en vernieuwing. Je projecten zijn niet enkel voor je eigen school, maar ook voor de hele schoolomgeving en je netwerken. Zorg voor disseminatie-activiteiten waarbinnen je jouw kennis kan delen zoals workshops, video's, nieuwsberichten,...

Een goed Europees ontwikkelingsplan omvat:

 • een situatieschets van de huidige schoolcontext;
 • een toekomstvisie;
 • een omschrijving van de noden (niet meer dan drie tot vier);
 • een omschrijving van de activiteiten die je zal ondernemen;
 • duiding bij de Europese meerwaarde van je project;

Use the international toolbox (Dutch)

sla link op in klembord

Kopieer

De toolbox ‘Internationalisering verankeren op school’ is ontwikkeld door Europahuis Ryckevelden en Alden Biesen (zie 'get support'). Deze toolbox ondersteunt je school in het professionaliseringsproces en reikt handvatten aan. Hij geeft tips en praktische en gebruiksklare sjablonen rond tien elementen die deel uitmaken van een professioneel, duurzaam en kwaliteitsvol internationaliseringsbeleid.

Hieronder kun je de toolbox bekijken in MS Word, maar het is zeker interessant om een workshop over deze toolbox te volgen bij Europahuis Ryckevelde of in Alden Biesen. Deze organisaties bieden jaarlijks interessante workshops aan ter ondersteuning van onderwijsinstellingen die zich internationaal willen engageren.

Evaluate your international learning

sla link op in klembord

Kopieer

(Lees de tekst hieronder in het Nederlands)

Evaluation of your international projects is very important. To help you with this process, there are several evaluation tools available. An interesting online tool is the one developed by the Dutch Erasmus+ Agency. This tool can help you from the start of your project.

Evaluatie van je internationale projecten is enorm belangrijk. Om je bij dit proces te helpen, heeft het Nederlandse Erasmus+ Nationaal Agenstchap Impacttool ontwikkeld. Deze tool helpt je om van bij de start de juiste doelen voor ogen te houden. 

×
Kijkt als...
Niveau
  Regio