European conference 'Individual pupil mobility (IPM) and recognition of its learning outcomes'

Op 13 en 14 maart 2024 vindt in Mechelen de European conference 'Individual pupil mobility (IPM) and recognition of its learning outcomes' plaats.
De conferentie wil een ruimte creëren waar IPM-stakeholders in heel Europa kunnen samenkomen en nadenken over hoe ze samen de mobiliteit van individuele leerlingen en de erkenning van de leerresultaten ervan verder kunnen bevorderen, in de eerste plaats door lerarenopleidingen en de oprichting van nationale hubs voor stakeholders en kennis over IPM, gebaseerd op de pilootprojecten in Vlaanderen, Polen en Estland in het kader van het ETAR-project. We zien de conferentie vooral op een goed moment komen, met het oog op de komende aanbeveling van de Raad over een kader voor leermobiliteit (die in het voorjaar van 2024 wordt verwacht) en de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte en het Erasmus+-programma.

De conferentie is kostenloos, registreren kan via deze link, tot maandag 11 december.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio