ENERGIE(K) ONDERWIJS: Opstart ontwikkeling leermodules

Constructieve samenwerking tussen partners bij opstart ontwikkeling leermodules

sla link op in klembord

Kopieer

Op 27 maart vond in Brussel een partnerbijeenkomst in het kader van het project Energie(k) Onderwijs plaats. De bijeenkomst bracht verschillende belanghebbenden samen om de ontwikkeling van leermodules te bespreken en te verfijnen. Dankzij de meeting hebben de koppelingen tussen de leermodules en de interne en externe partners over Vlaanderen en Nederland vorm gekregen. Het is nu tijd om deze koppelingen tot leven te laten komen, waarbij partners met elkaar in overleg gaan rond de ontwikkeling van de diverse leermodules.

Vanuit bevraging industrie naar ontwikkeling leermodules

sla link op in klembord

Kopieer

De voorgestelde roadmap, gepresenteerd in de vorm van een infographic (zie bijlage), bood alle aanwezigen een helder beeld van de te ontwikkelen leermodules in het project. Tijdens de vergadering bereikten de partners snel consensus over het integreren van competentieversterking in elke module, gericht op sleutelcompetenties, technische competenties en vaktechnische competenties. Hierbij werd speciale aandacht besteed aan het bevorderen van participatie aan levenslang leren en het aanbieden van modules voor omscholing en bijscholing. In de afbeelding krijg je een duidelijk beeld van de modules die in de verschillende sectoren gaan ontwikkeld worden.

Ontwikkel opstart

sla link op in klembord

Kopieer

In overeenstemming met de aanwezigen werd beslist om de omvangrijke modules op te delen in kleinere eenheden, zogenaamde bouwstenen, om het gebruiksgemak te vergroten en individuele leertrajecten te vergemakkelijken. Hierdoor kan de eindgebruiker van de modules, de leerkracht, zelf een pakket aan leermodules samenstellen voor zijn of haar leerlingengroepen.

Veel van de modules worden ontwikkeld door verschillende partners en vanuit verschillende onderwijsinstellingen. Om de bouwstenen goed te ontwikkelen is er een duidelijk kader voor samenwerking nodig tussen de verschillende partners. Communicatie zal daarbij een essentieel onderdeel zijn.

Het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak bleek echter uitdagend. Als testfase zullen één module voor zowel secundair als hoger onderwijs worden opgestart, waarvan de bevindingen op de volgende partnerbijeenkomst van 11 juni 2024 zullen worden besproken.

Infofiche voor eindgebruikers

sla link op in klembord

Kopieer

Hoewel er soms verschillen zijn tussen Vlaanderen en Nederland, vertrekt de groep steeds vanuit samenwerking en uitwisselingen, die het geheel van de leermodules sterker kunnen maken.

Docenten en leraren in zowel Vlaanderen als Nederland zullen aangemoedigd moeten worden om de opgeleverde modules daadwerkelijk in hun lessen op te nemen. Daarom zullen we voor de eindgebruikers een informatieblad per module maken om de toegankelijkheid te vergroten. Hierin geven we zaken als studiepunten, duur van de module, korte inhoud en doelstelling overzichtelijk weer.

Verwante artikels

UNECE Forum for ESD

di 16 april 2024
×
Kijkt als...
Niveau
Regio