Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Hulpmiddel leerlijn 2de graad sociologie-psychologie en 3de graad (toegepaste) sociale en gedragswetenschappen

De bedoeling van dit document is om het overleg tussen de collega's van de 2de en 3de graad te faciliteren.

Vergelijking 3de graad S&G (binnen HW) en TS&G (binnen WW) op leerplandoelniveau

In dit document wordt een vergelijking gemaakt van de leerplandoelen binnen het leerplan Sociale en gedragswetenschappen en Toegepaste sociale en gedragswetenschappen. Via de tabbladen kun je de verschillende leerplandoelen doorlopen.

Inspiratiedocument bronnen bij de leerplandoelen

In dit document vind je bij de leerplandoelen inspiratie wat betreft bronnen of soms wat info. Dit document wordt doorheen de tijd verder opgebouwd. Goede bronnen mogen ook steeds doorgegeven worden aan de pedagogisch begeleiders.

Onderzoekscompetentie (toegepaste) sociale en gedragswetenschappen

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: ‘De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting Humane wetenschappen of Welzijnswetenschappen'.

Vergelijking 3de graad S&G (binnen HW) en TS&G (binnen WW) op leerplandoelniveau

In dit document wordt een vergelijking gemaakt van de leerplandoelen binnen het leerplan Sociale en gedragswetenschappen en Toegepaste sociale en gedragswetenschappen. Via de tabbladen kun je de verschillende leerplandoelen doorlopen.

Dashboard toegepaste sociale en gedragswetenschappen

In dit document vind je een overzicht van de leerplandoelen van het leerplan toegepaste sociale en gedragswetenschappen. Bovendien vind je in dit overzicht terug aan welke doelen je de onderzoekscompetentie kunt koppelen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio