Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Onderzoekscompetentie Internationale handel en logistiek

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: 'De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting.'.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio