Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Onderzoekscompetentie Economie dubbele finaliteit

In onderstaand document vind je een uitgewerkt voorbeeld om te werken rond het leerplandoel: 'De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting'.

Leerstrategieën concrete voorbeelden

Leren gebeurt nooit op een geïsoleerde wijze: je leert maar leren door iets te leren. Het is van belang dat leren leren binnen een vak wordt geïntegreerd met aandacht voor het individuele leer- en groeiproces van de leerling. In onderstaand document vind je concrete voorbeelden voor economie

Onderzoekscompetentie Commerciële organisatie

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: 'De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting'.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio