Inspirerend materiaal

Filter

inspirerend materiaal

Inspiratiedocument kwaliteitsvol handelen

Dit document biedt inspiratie van evaluatiecriteria voor de doelen van kwaliteitsvol handelen.

Infographic gezondheidsvaardigheden

Wie gezondheidsvaardig is, kan de eigen gezondheid in handen nemen. Om dat te kunnen, moet je info over gezondheid kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen. Deze infographic biedt op één pagina een overzicht over hoe je naar gezondheidsvaardigheden kunt kijken.

Stage-activiteitenlijst basiszorg en ondersteuning S - 3de graad - A

Deze stage-activiteitenlijst werd in overleg met sector en onderwijs ontwikkeld.Afhankelijk van de context waarin de jongere stage loopt kunnen bepaalde activiteiten wel of niet aan bod komen. Het is belangrijk om altijd voor de start van de stage samen met de stagegever en de school te bekijken welke activiteiten kunnen worden ingeoefend. In functie van concrete afspraken tussen de school, de stagegever/stageplaats en de stagiaire moet deze stage-activiteitenlijst gepersonaliseerd/geïndividualiseerd worden.

Toelichting gezondheidspatronen in Basiszorg en Ondersteuning

Met dit document willen we inspiratie bieden bij de leerinhouden van de doelen uit de cluster ‘Zorg’ vanuit de gezondheidspatronen van Gordon.

Pedagogisch handen

In dit document vind je bijkomende bruikbare informatie bij LPD 29 - 31 bij kinderen en LPD 32 - 34 (volwassenen en ouderen met zorgbehoeften). Je vindt er linken tussen (ped)agogische vaardigheden en de ervaringsgebieden van het pedagogisch raamwerk, alsook linken met de ontwikkelingsdomeinen.

Basisvademecum Basiszorg en ondersteuning

Dit document biedt inspiratie om aan de slag te gaan met de leerplandoelen. Kwaliteitsvol handelen komt het meest uitgebreid aan bod.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio