Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

onderzoekscompetentie Agrotechnieken plant

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel:'De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting'.

Inspiratie onderzoekscompetentie

Deze pagina bevat eerste inspirerende voorbeelden voor de onderzoekscompetentie binnen de leerplannen natuurwetenschappen en aanverwanten.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio