Achtergrond

Dit inspiratiedocument kan gebruikt worden om te komen tot een gelijkgerichte visie binnen de vakgroep over de onderwijsleerpraktijk.

175KB

In de nieuwe leerplannen wiskunde van het so staat een leerplandoelstelling over het oplossen van problemen. In dit document willen we meer duiding geven bij deze doelstelling.

567KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio