Leerplan

Hieronder vind je twee versies van het nieuwe leerplan.

 • Een ‘bewerkte’ versie die vertrekt van het huidige leerplan en waarin alle aanpassingen zichtbaar zijn. In dat aangepast leerplan is de formulering van leerplandoelen en/of afbakening aangepast. De nummering van de leerplandoelen werd behouden (ook als er leerplandoelen zijn geschrapt of toegevoegd) evenals de huidige indeling in rubrieken (ook als een nieuwe indeling meer aangewezen is). In de situering, de pedagogisch-didactische duiding en de wenken bij de leerplandoelen zijn de teksten enkel aangepast als ze informatie bevatten die niet meer van toepassing is. Alle andere teksten, andere wenken en de samenhang zijn nog niet aangepast.
 • Een ‘nette’ versie met enkel de leerplandoelen en de afbakening, met waar van toepassing een aangepaste nummering en indeling in aangepaste rubrieken.

Contact

Jo Desutter
pedagogisch begeleider
   0487 47 57 20
   Johan Lambrecht
   pedagogisch begeleider
     0496 79 23 90
     Frank Remy
     pedagogisch begeleider
       02 507 06 30
       0471 13 21 62
       Joost Van Cauwenbergh
       pedagogisch begeleider
         0485 82 06 72
         Chris Vanschoelant
         pedagogisch begeleider
           0495 53 03 76
           ×
           Kijkt als...
           Niveau
           Regio