Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Lesfiche 'Woordenschat verwerven vanuit een onderzoeksvraag' (woordenschat, lezen, spreken en schrijven)

Deze lesfiche geeft een aanzet voor een opdracht waarin de leerlingen stilstaan bij de term ‘duurzaamheid’. Ze breiden hun woordenschat over dit onderwerp actief uit door op basis van enkele bronnen een onderzoeksvraag te beantwoorden in een presentatie en een artikel voor de schoolkrant (bv. in het teken van de campagne #iktrekhetmijaan, voorheen Dikketruiendag).

Lesfiche 'De stillewanddiscussie' (schrijven, schriftelijke interactie en - eventueel - literatuur)

Deze lesfiche geeft een aanzet voor een les waarin leerlingen een 'stillewanddiscussie' houden. Ze formuleren individueel een antwoord op een aantal gerichte reflectievragen en reageren op elkaars antwoorden.

Lesfiche 'Beeldig verslag' (schrijven)

Deze lesfiche geeft een aanzet voor een schrijfopdracht waarin de leerlingen een verslag schrijven op basis van foto's die ze namen tijdens een museumbezoek.

Lesfiche 'Main character syndrome' (creatief schrijven)

Deze lesfiche geeft een aanzet voor een creatieve schrijfopdracht waarin de leerlingen zichzelf moeten bekijken als een personage.

Lesfiche 'De materiaalonafhankelijke opdracht' (lezen, luisteren en kijken)

Deze lesfiche geeft een aanzet voor een materiaalonafhankelijke opdracht waarin de leerlingen zelf vragen mogen opstellen over een bepaald thema. Daarna leren ze strategisch lezen, luisteren en kijken om die vragen snel en efficiënt te kunnen beantwoorden.

Lesfiche 'Fake ondertitels' (creatief schrijven)

Deze lesfiche geeft een aanzet voor een les waarin de leerlingen ondertitels mogen bedenken bij een filmpje dat ze niet verstaan.

Lesfiche 'De explainer op Instagram' (lezen en schrijven)

Deze lesfiche geeft een aanzet voor een opdracht waarin de leerlingen een explainer op Instagram leren schrijven.

Lesfiche 'De e-mail' (literatuur en schrijven)

Deze lesfiche geeft een aanzet voor een les waarin de leerlingen een formele e-mail leren schrijven.

Lesfiche 'Er was misschien eens ...' (lezen en schrijven)

Deze lesfiche geeft een aanzet voor een les die de leerlingen gericht op zoek laat gaan naar informatie om te beoordelen of iets waar is of niet. Daarna schrijven de leerlingen zelf een korte tekst naar het voorbeeld van de tekst die ze lazen.

Voorbereiding doorlichting

Wil je als vakgroep goed voorbereid zijn op een nakende doorlichting? Of wenst de vakgroep aan kwaliteitsontwikkeling te doen? Dan kunnen onderstaande reflectiefiches jullie op weg helpen om de sterktes en groeipunten in kaart te brengen. 

Vanuit evaluatie het leerplan lezen

Hoe weet je of je alle leerplandoelen aangeboden en geëvalueerd hebt? We bieden je een handig schema om vanuit je evaluaties het leerplan te lezen.

Taalbeschouwing: zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord

Hoe breng je het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord aan? In deze lessen vind je oefeningen en een communicatieve opdracht waarin beide naamwoorden verweven zitten.

Taalbeschouwing: doen- en zijn-relatie

Hoe breng je de doen- en zijn-relatie aan? In deze lessen vind je inspiratie om op een plezierige manier met het naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde aan de slag te gaan.

Spreken stimuleren

Hoe kun je je leerlingen ondersteunen bij het spreken? De onderstaande spreekfiches kunnen je de nodige inspiratie bieden.

Spreken & schrijven: BZL-opdracht

De focus binnen de nieuwe leerplannen Nederlands ligt op doelgerichte communicatie. Om dit te bewerkstelligen zijn geïntegreerde opdrachten een must. Je vindt hier een opdracht waarbij leerlingen spreken, luisteren en schrijven.

Receptieve vaardigheden geïntegreerd

Nederlands leren, dat doe je in een communicatieve, liefst (semi-)authentieke context. We geven je hier lesvoorbeelden waarbij de receptieve vaardigheden geïntegreerd aan bod komen.

Lezen & schrijven: BZL-opdracht

De focus binnen de nieuwe leerplannen Nederlands ligt op doelgerichte communicatie. Om dit te bewerkstelligen zijn geïntegreerde opdrachten een must. Je vindt hier een opdracht waarbij leerlingen begeleid zelfstandig lezen en schrijven.

Lestips fictie

Hoe kun je met artistiek-literaire teksten aan de slag in je klas? En welke tekstverwerkende activiteiten kun je hieraan koppelen? In deze fiches vind je lestips en een waaier aan verwerkingsopdrachten.

Inzetten op strategieën – Reflectiefiche voor de leerling.

“De opdracht is je niet gelukt. Wat kan je doen om dit een volgende keer wel tot een succes te brengen?” Leer je leerlingen de nodige strategieën te gebruiken om taalvaardiger te worden en om beter te communiceren. Hieronder vinden jullie enkele tips.

Feedback

Feedback is een onontbeerlijke factor in het leerproces van je leerlingen (en van jezelf). We bieden je hieronder mogelijke werkvormen aan.

Digitale tools: verzamelsites

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. Hieronder vind je enkele websites die voor jou interessante digitale tools om te gebruiken in de taalles verzamelden.

Differentiatie: werkvormen

Via onderstaand schema en werkvormen krijg je een brede kijk op differentiatie. Zo stem je je differentiatie best af op de leerdoelen en het klasprofiel. Je kunt differentiëren in lesmateriaal, taken, feedback en evaluatie.

Beginsituatie inschatten en erop inspelen

Hoe schat je de beginsituatie van je leerlingen in? Een toetsinstrument kan een hulpmiddel zijn. Toch zou het resultaat meer moeten opleveren dan enkel een punt. We geven je graag tips en lesideeën mee over hoe je breder kunt kijken én hoe je kunt inspelen op de verschillen.

Actief taal beschouwen

Inzicht krijgen in de taal, het taalgebruik en de taalsystematiek hoeft niet saai te zijn, maar kan net uitdagend worden door er op een actieve manier mee aan de slag te gaan. In de onderstaande fiches vind je korte, uitgewerkte voorbeelden.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio