Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Dierlijk restafval op school

In de biologielessen worden dierlijke producten gebruikt: wat zegt de wetgever over het gebruik ervan voor onderwijsdoeleinden? Wat doen we met het restafval op school?

Leerplandoel 9

Leerlingen tonen structuren aan via lichtmicroscopische waarnemingen aan de hand van een zelfgemaakt preparaat.

Leerplandoel 6

De leerlingen tonen het onderscheid tussen de verschillende disciplines en tussendisciplines binnen natuurwetenschappen aan.

Leerplandoel 5

De leerlingen voeren een onderzoek uit in biologie, chemie en fysica.

Leerplandoel 21

De leerlingen illustreren positieve en negatieve effecten van micro-organismen aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven.

Leerplandoel 19

Leerlingen illustreren stof- en energieveranderingen bij chemische reacties.

Leerplandoel 18

De leerlingen onderzoeken een mengsel via een eenvoudige scheidingstechniek.

Leerplandoel 17

Leerlingen onderscheiden aan de hand van een voorbeeld stofeigenschappen en voorwerp-eigenschappen.

Leerplandoel 15

De leerlingen onderzoeken principes van kleurmenging in de digitale en niet-digitale wereld aan de hand van voorbeelden.

Leerplandoel 10

De leerlingen maken weloverwogen keuzes bij het uitvoeren van experimenten rekening houdend met het laboreglement en de gevarenpictogrammen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio