Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Voorbeeldvragen

Bestemd voor basisoptie Klassiek talen, 1ste graad A-stroom D/2019/13.758/028.Je vindt hier enkele voorbeeldvragen gekoppeld aan de leerplandoelstellingen van de 1ste graad. Hiervoor werd een tekst geplukt uit de twee meest gebruikte handboeken. De vragen bieden ook de mogelijkheid voor differentiatie.

Schema's van syntactische functies en naamvallen

Om tot tekstbegrip te komen leren leerlingen het taalsysteem analyseren en toepassen in teksten. Kennis van het taalsysteem ondersteunt op die manier de leesvaardigheid.

Differentiatie

Op basis van didactiek kun je een aantal types van differentiatie toepassen in de klas.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio