Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Zeven stappen naar een leerplangerichte werking

Nadat de leden van de vakgroep samen de zeven stappen in een voor hen logische volgorde hebben geschikt, kunnen zij hun actuele onderwijspraktijk situeren op één van de zeven stappen. Waar staan we al (aantoonbaar)? En wat is de volgende stap voor ons?

Wordart

Leerlingen maken woordwolken (tag clouds) in de doeltaal om een lesdoel te realiseren of lesgevers zetten ze in als ondersteuning bij leesvaardigheid.

Wiki

Leerlingen werken samen in de doeltaal aan een wikidocument (gezamenlijke website).

Werken met beeldmateriaal

Een algemene insteek over de zin van beeldmateriaal, met technische tips en weetjes, samen met enkele uitgewerkte lessen op basis van online materiaal.

Waar staat de leerling; startvragen voor een goed gesprek.

In gesprek gaan met je leerlingen is niet altijd even eenvoudig. In tijden waar afstandsonderwijs het nieuwe normaal geworden is, is het echter eens zo belangrijk om te weten hoe het met onze leerlingen gaat, hoe zij zich voelen en waar zij staan in hun leervorderingen. Zullen zij deelnemen aan een zomerschool? Welke vakantietaken kunnen helpen om een bepaalde achterstand in te halen?

WRTS

De leerlingen leren spelling en woordenschat in de doeltaal.

Toolbox Formatieve Evaluatie KdG

Aan de hand van gestructureerde fiches, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden uit de lessen Engels en Frans vormt deze toolbox een inspiratiebron voor alle (taal)leerkrachten die meer tussentijds willen evalueren om zo het leren van hun leerlingen zichtbaar te maken en bij te sturen.

Tien geboden voor een succesvolle realisatie en evaluatie van taakgericht talenonderwijs

Wanneer je procesgericht (formatief) evalueert, is het heel belangrijk dat je dit vanuit een correcte visie doet. Check of je leerplanconform aan het werk bent aan de hand van deze tien geboden.

Thinglink

De leerlingen oefenen woordenschat, lees-, schrijf- en / of spreekvaardigheid in de doeltaal.

Text2Picto

Met deze handige tool kun je Nederlandse, Engelse of Spaanse teksten omzetten in symbolen.

Sway

Leerlingen maken op een zeer eenvoudige, snelle manier aantrekkelijke presentaties.

Storyjumper

Leerlingen creëren aansluitend bij een thema een eigen geïllustreerd verhaal.

Stop-motion

Leerlingen creëren in de doeltaal een stop-motionfilmpje met geschreven tekst.

Spraaksoftware

Leerlingen kunnen tekst inspreken, die door de computer in tekst wordt omgezet.

Samen maken we van zomerscholen “droom”scholen. Vakantietaken worden persoonlijke taalchallenges. Durf jij de uitdaging aan?

Een taal leer je door ermee bezig te zijn, liefst zoveel mogelijk. Leerlingen worden vaardiger door de taal naar zich toe te trekken en dat op verschillende manieren. Klassieke taaloefeningen mogen een plaats krijgen tijdens deze zomerreis; het is een tussenstop richting authentieke, communicatieve taalchallenges. Laat je leerlingen het liefst ook zelf aangeven waaraan ze willen werken, waarin ze willen groeien. Kunnen zij aangeven wat moeilijk gaat?  Om in kaart te brengen waar de leerling staat, waar hij naartoe zal groeien, wat de werkpunten en sterktes zijn – het op maat werken dus - bieden we jullie hieronder enkele tools. Ter inspiratie voor de taalchallenges sommen we ook enkele ideeën van vaardigheidsopdrachten op voor verschillende talen.

Rubrics voor productieve (vooral mondelinge) vaardigheden met ontwikkelingsgerichte feedback 

Een suggestie van uitgewerkte rubrics voor mondelinge interactie (opdracht, woordenschat, grammatica, tekstopbouw & interactie, uitspraak & intonatie, vlotheid, taalzuiverheid). Voor elk criterium volgen suggesties voor aanvullende feedback om die nog specifieker, productgerichter te maken. Telkens is er ook een aabod van remediërende tips. Je krijgt ook een idee hoe je daar op een gebruiksvriendelijke manier mee aan de slag zou kunnen met leerlingen. De Word-versie laat je toe dit volledig naar je hand te zetten

Quizlet

Met deze handige tool kun je woordenschat en grammatica aanleren en zelfstandig inoefenen.

Quizizz

Met deze handige tool kun je (herhalings)toetsen in quizvorm afnemen van leerlingen.

Portfoliogebruik

Wij willen een portfolio gebruiken maar hoe? Met deze kijkwijzer komen vakgroepen tot een gedragen visie over het portfoliogebruik in hun lessen.

Plickers

Ondersteunende stemtool om een lesdoel mee te evalueren en inzicht te krijgen in het leerproces van leerlingen.

Pixton Stripmaker

Leerlingen maken een eigen stripverhaal.

Padlet

Leerlingen activeren hun voorkennis en/of brainstormen schriftelijk over een onderwerp in de doeltaal.

Monosnap

Leraren nemen instructiefilmpjes op of geven mondeling commentaar bij videofragmenten.

Mogelijke kijkwijzer voor een gedifferentieerde leerplangerichte werking

Deze kijkwijzer kan de concretisering van een gedifferentieerd leertraject ondersteunen. Het kader biedt expliciete ruimte voor het onderscheid tussen bouwstenen en einddoelen (leerplandoelen), verbreding en verdieping, specifieke onderwijsbehoeften en evaluatie.

Minibooks

Leerlingen maken een minitijdschrift van 16 pagina’s.

Mindmaps

Leerlingen kunnen de inhoud van een gelezen tekst schematisch weergeven of een schematische ondersteuning creëren voor een spreekopdracht.  

Memrise

Leerlingen leren Engels, Frans, Nederlands, Duits of Spaans met een applicatie.

Lesmateriaal b-stroom

In dit document vind je surfinspiratie voor elk leerplandoel van het leerplan Engels voor de b-stroom.

Leermateriaal Frans: TV5mondePLUS

TV5monde heeft een gratis online platform met Franse films, series, reportages, documentaires … met ondertiteling mogelijk in meerdere talen.

30 van 48

×
Kijkt als...
Niveau
Regio