Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Zorg in muziek

Hier vind je inspiratie over zorg in muziek, informatie over het zorgcontinuüm, handelingsgericht werken en UDL en tips over zorg in de lessen muziek.

Taalbeleid in muziek

Waarom taalbeleid? Waarom taalbeleid in muziek? Taalgericht vakonderwijs Verwervings- en verwerkingsopdrachten in het kader van taalbeleid in muziek

Reflectievragen over kunst en cultuur

Door in te zoomen op de culturele vaardigheden aan de hand van reflectievragen bij de verschillende onderwerpen van kunst- en cultuuruitingen verwerven leerlingen een beter inzicht in de onderwerpen. Door in de reflectievragen te peilen naar verschillende artistieke vormen kan meteen ook verdiepend gewerkt worden.

Prikkelparcours: kleine werkvormen die gebruik maken van verschillende artistieke talen

In de brochure vind je inspiratie om een cultureel thema te starten of om een creatief proces te starten bij leerlingen. De 'prikkels' maken gebruik van de verschillende artistieke talen beeld, beweging, drama, muziek en woord.

Leerlijnen muziek

Hierbij vind je inspiratie voor een leerlijn vocaal musiceren, instrumentaal musiceren, luisteren, creëren, reflecteren en een voorbeeld over de doelen heen.

Kijkwijzers

Om leerlingen gericht te laten kijken, kun je aan de slag gaan met kijkwijzers. Voor het vak beeld zijn er zeer veel verschillende modellen die je kunt aanpassen op maat van je leerlingen en het onderwerp. We bieden je enkele inspirerende voorbeelden.

Inspirerende websites en boeken ArVo

In deze padlet vind je heel wat inspirerende websites en boeken voor Artistieke vorming terug, wat thematisch gerangschikt.Gebruik je de padlet graag? Doen! Maar ... om te vermijden dat iedereen met dezelfde padlet werkt, graag eerst dupliceren via 'Klonen'. Hierbij niet vergeten om ook 'Berichten kopiëren' aan te vinken.

Hoe evalueer je artistieke vakken?

Als leerkracht proberen we vast te stellen waar de leerling in zijn leerproces staat. Dat dit niet altijd eenvoudig is en heel wat werk oplevert, behoeft geen betoog. Met deze padlet willen we je graag inspiratie brengen: sommige links zetten je op weg met evaluatie-instrumenten, andere websites helpen je bij het vormen van een visie over evaluatie. We hopen dat je door dit materiaal meer variatie in je evaluatie kan brengen!

Evaluatie motiveert en stimuleert de zin in leren

Wat, waarom en hoe evalueer je? Welke vormen van feedback zijn er? Welke verschillen zijn er tussen traditioneel evalueren, evalueren vanuit de pijlers van kwaliteitsvolle evaluatie en breed evalueren?

Evaluatie bij het creëren van muziek

Bij het evalueren van het creëren van muziek kan je gebruik maken van o.a. rubrics, rubric of one, een stappenplan.

Artistiek-creatief proces binnen de basisoptie Maatschappij en welzijn

Ook in het leerplan van de basisoptie Maatschappij en welzijn vind je doelen terug waarbij het artistiek-creatief proces een rol kan spelen. Deze presentatie zorgt voor wat ondersteuning hierbij.

Aan de slag met het leerplan Artistieke vorming

Bij het vak Artistieke vorming is het de bedoeling dat er geïntegreerd aan verschillende artistieke vormen wordt gewerkt. Deze website geeft bij elk deel van het leerplan inspiratie.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio