Links

Interessante externe bronnen.

  • Sprankel: Sprankel een vereniging voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen.
  • Let op: Eerste hulp bij leerstoornissen en/of problemen bij het leren.
  • Balans digitaal: Balans is de Nederlandse vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio