Leerproblemen treden op door een onvoldoende stimulerende omgeving of wanneer er sprake is van een vertraagde ontwikkeling. Een leerling met leerproblemen vertoont leermoeilijkheden in de breedste zin van het woord, ook buiten de schoolse omgeving.

Leerstoornissen

Leerstoornissen doen zich specifiek voor binnen de context van het onderwijs.

Onderwijsaanbod

Leerstoornissen in volledige continuüm van onderwijs.

Begeleidingsaanbod

De pedagogische begeleidingsdienst is er voor jou.

Links

Interessante externe bronnen.

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Dominik De Keyzer
pedagogisch begeleider
   02 507 06 14
   0474 79 51 90
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio