Leerstoornissen

Leerstoornissen doen zich specifiek voor binnen de context van het onderwijs.

Men vermoedt dat ze erfelijk zijn en dat personen met leerstoornissen bepaalde neurologische afwijkingen bezitten. Kinderen met leerstoornissen beschikken gewoonlijk over een normale intelligentie. Belangrijke kenmerken van leerstoornissen zijn hun persistentie (voortdurend) en het feit dat ze specifiek zijn voor een bepaalde vaardigheid.

Er zijn verschillende problematieken die 'comorbiditeit vertonen' (tevens gepaard gaan met leerstoornissen.) Denk hierbij bijvoorbeeld aan ADHD of autisme.

Onderwijs verloopt niet voor elke leerling zoals het ontwikkelingsgericht normaal zou verlopen. Leerproblemen kunnen daarbij verschillende oorzaken hebben:

  • contextuele redenen zoals weinig aandacht thuis, onvoldoende uitleg in de klas, gezinsproblemen, onaangepast lesniveau …;
  • onvoldoende ontwikkelde cognitieve of executieve functies;
  • emotionele redenen: faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, demotivatie;
  • moeilijk te begrijpen gedrag;
  • vertraagde ontwikkeling;
  • leerstoornissen (aangeboren).

In de literatuur is er sprake van verschillende leerstoornissen:

  • dyslexie, dysorthografie
  • dyscalculie
  • niet-verbale leerstoornis
  • dyspraxie

×
Kijkt als...
Niveau
Regio