Vrijwillig ontslag

Wat is vrijwillig ontslag en hoe verloopt dat ontslag?

Wat is het vrijwillig ontslag?

sla link op in klembord

Kopieer

Alle personeelsleden uitgezonderd de tijdelijke personeelsleden aangesteld in een selectie- en bevorderingsambt kunnen op elk moment vrijwillig ontslag nemen. Het personeelslid kiest zelf om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. De inrichtende macht mag geen druk uitoefenen op het personeelslid om over te gaan tot vrijwillig ontslag.

Hoe verloopt het ontslag?

sla link op in klembord

Kopieer

Personeelsleden TABD

sla link op in klembord

Kopieer

Het personeelslid hoeft het ontslag niet te motiveren. Het personeelslid moet het begin en de duur van de opzegtermijn hierin vermelden.

Het personeelslid deelt het ontslag mee via:

 • gewone brief of
 • aangetekende brief of
 • gerechtsdeurwaardersexploot.

Personeelsleden TADD of vastbenoemd

sla link op in klembord

Kopieer

Het personeelslid hoeft het ontslag niet te motiveren. Er zijn geen vormvereisten.

Wat gebeurt er na het ontslag?

sla link op in klembord

Kopieer

Personeelsleden TABD

sla link op in klembord

Kopieer

Er geldt een opzegtermijn van 7 kalenderdagen. Deze termijn wordt niet opgeschort door bv. ziekteverlof of vakantie.

De opzegtermijn begint ten vroegste te lopen vanaf:
1. de dag na afgifte van de brief of
2. de derde werkdag na verzending van de aangetekende brief of
3. de dag van betekening van het gerechtsdeurwaardersexploot.
Het personeelslid kan er ook voor kiezen om de opzegtermijn pas later te laten aanvangen.

Personeelsleden TADD of vastbenoemd

sla link op in klembord

Kopieer

Er geldt een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. Deze termijn wordt niet opgeschort door bv. ziekteverlof of vakantie.

  Vrijwillig afzien van vaste benoeming

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Wat is het vrijwillig afzien van vaste benoeming?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Personeelsleden vast benoemd in een selectie- of bevorderingsambt kunnen afzien van deze benoeming en terugkeren naar het ambt waarin ze voordien vastbenoemd waren.

  Hoe verloopt deze procedure?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Het personeelslid moet deze beslissing vóór 1 juni via een aangetekende brief meedelen aan de inrichtende macht. 
   
  De datum van 1 juni kan vervangen worden door een latere datum:

  • Ofwel in onderling akkoord tussen het personeelslid en de inrichtende macht.
  • Ofwel eenzijdig door het betrokken personeelslid wegens een evaluatie ‘onvoldoende’ die werd toege­kend na 15 mei. Op die manier kan een personeelslid zelf beslissen om geen tweede evaluatie in het selec­tie- of bevorderingsambt af te wachten, maar om op 1 september terug te keren naar het ambt van zijn vorige vaste benoeming.

  De datum van 1 juni kan vervangen worden door een latere datum:

  • Ofwel in onderling akkoord tussen het personeelslid en de inrichtende macht.
  • Ofwel eenzijdig door het betrokken personeelslid wegens een evaluatie ‘onvoldoende’ die werd toege­kend na 15 mei. Op die manier kan een personeelslid zelf beslissen om geen tweede evaluatie in het selec­tie- of bevorderingsambt af te wachten, maar om op 1 september terug te keren naar het ambt van zijn vorige vaste benoeming.

  Wat gebeurt er na deze procedure?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Het personeelslid wordt op 1 september ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking in het ambt waarin het voorheen vast benoemd was.

   Geen deeltijds ontslag

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Bij een ontslag wordt de arbeidsovereenkomst tussen het personeelslid en de inrichtende macht verbroken. Wanneer het personeelslid vrijwillig ontslag neemt zal dit steeds zorgen tot een beëindiging van de volledige betrekking. Het is dus niet mogelijk om deeltijds ontslag te nemen.

   Indien het personeelslid een deel van de betrekking niet langer wil uitvoeren zal er een aanpassing van de arbeidsovereenkomst nodig zijn. De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen. Om deze aan te passen zal er dus akkoord van het personeelslid en de inrichtende macht nodig zijn.

   Contact

   Isabeau Evens
   stafmedewerker
     02 507 06 85
     Silke Jacobs
     stafmedewerker
       02 507 08 39
       Inge Verdonck
       stafmedewerker
         02 507 06 33
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio