Einde aanstelling en ontslag

In sommige gevallen eindigt de aanstelling van je personeelslid van rechtswege. De arbeidsovereenkomst wordt dan automatisch beëindigd. Soms wil je echter vroegtijdig een einde maken aan de aanstelling of wil je personeelslid vroeger opstappen, dan volgt een ontslag. Je vindt in dit thema over beide situaties meer uitleg. Bij twijfel contacteer je best de juristen van de Dienst Personeel die je onderaan de pagina vindt.

Beëindiging van rechtswege

Automatische beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Ontslag

Beëïndiging van de overeenkomst door het bestuur.

Vrijwillig ontslag

Beëindiging door het personeeslid

Modelbrieven

Modellen van ontslagbrieven

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
Regio