Pixeltekenen: ik kraak de code en ik word zo pixel-artkunstenaar

In dit arrangement maken de leerlingen kennis met de beginselen van het programmeren en de binaire code. De leerlingen zetten een code om in een pixel art figuur. Elk vakje op de opdrachtkaart geeft info over kleur of aantal. Met deze info tekenen de leerlingen vakjes (pixels) op een kaart. Op die manier maken ze zelf een pixel art-figuur. De leerlingen kunnen na een korte instructie zelfstandig aan de slag.

Wat zijn computerpixels?

sla link op in klembord

Kopieer

Je voert een klasgesprek:

  • Hoe versturen we afbeeldingen via de computer? Dit kan onder andere via mail.
  • Hoe 'spreekt' een computer met een andere computer? Ze spreken eenzelfde taal, een computertaal. Wij gaan nu ook een codetaal gebruiken zoals een pc dat doet. De pc zet bijvoorbeeld bij het versturen van de foto's deze om in codes. De andere computer leest de codes en vertaalt ze opnieuw naar een afbeelding.

Pixeltekeningen maken

sla link op in klembord

Kopieer

Wij gaan nu pixeltekeningen maken van de letter 'a' via een code.

De leerlingen maken nu zelf een tekening. Een maatje zet deze om naar code.

Wat is pixel art?

sla link op in klembord

Kopieer

Pixel art is een vorm van digitale kunst die gemaakt wordt met behulp van een computer waarbij de afbeeldingen worden bewerkt op het niveau van de individuele pixels. Pixel art kan ook gemaakt worden door met de hand pixel voor pixel te tekenen, zonder gebruik van automatische hulpmiddelen. De gekleurde puntjes of in het geval van de computer, een zogenaamde 'pixel' worden als bouwsteen voor een afbeelding gebruikt. De vele afzonderlijke puntjes gezamenlijk vormen de illustratie.

Pixeltekeningen bekijken

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen maken zelf online een pixel-artkunstwerkje op piskelapp.com.

Ze bekijken ook enkele voorbeelden van pixel art.

Hier vind je een mooi filmpje.

Aan de slag

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen nemen de opdrachtkaarten uit het werkblad. Ze nemen een opdrachtkaart en een bijhorende legkaart. Een klasmaatje controleert of de code goed vertaald is.

Reflectie

sla link op in klembord

Kopieer

Bespreek de les met de leerlingen. Wat ging goed? Wat hebben jullie geleerd? Wat is jullie opgevallen? Wat vonden jullie moeilijk? Wat was gemakkelijk? Wie heeft er zelf een goed pixel-idee?

Concepten en aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Algoritme

sla link op in klembord

Kopieer

Een algoritme is een reeks van opeenvolgende instructies of een verzameling regels om een bepaalde taak uit te voeren.

Foutopsporing

sla link op in klembord

Kopieer

In deze activiteit debuggen de leerlingen de code.

Media

sla link op in klembord

Kopieer

Piskelapp.com: website om online pixe-artkunstwerkjes te maken.

Voorbeelden van pixel art.

Filmpje met voorbeelden.

Over deze databank

Een impressie van hoe computationeel denken er in de praktijk kan uitzien aan de hand van een selectie praktijkvoorbeelden.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio