Bee-bot unplugged

In dit onderwijsarrangement gaan de leerlingen unplugged aan de slag. Er is geen Bee-bot of dergelijke nodig. De leerlingen gaan per twee aan de slag en programmeren elkaar zonder daarvoor een robot te hebben. Ze programmeren elkaar door middel van commandokaarten.

Unplugged programmeren

sla link op in klembord

Kopieer

Bee-bot is een gekende robot. Er zijn verschillende voorbeelden te vinden. Je kunt echter ook aan de slag zonder de robot zelf.

Met opdrachtkaarten

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen programmeren elkaar met behulp van routekaarten. 

De leerlingen werken per twee. Leerling A is de programmeur en leerling B is de robot. Leerling A zal leerling B besturen door middel van commando’s via kaarten. Ze mogen daarbij niets tegen elkaar zeggen. De leerlingen kunnen hun programmatie telkens testen door middel van op de startknop bij hun ‘robot’ te duwen. Liep het ergens fout? Waar? Klaar? Leerling A wordt de robot en leerling B de programmeur.

Zonder opdrachtkaarten

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen werken opnieuw per twee. Leerling A is de programmeur en leerling B is de robot. Ditmaal zijn er geen opdrachtkaarten: de leerlingen geven zelf commando’s aan mekaar. Hier horen een aantal regels bij:

  • De robot zwijgt.
  • De programmeur mag enkel korte commando’s gebruiken bvb. vooruit, achteruit, links, rechts.
  • Bij het commando links of rechts draait de robot een kwartdraai.

Wedstrijdje

sla link op in klembord

Kopieer

  • Je kunt een wedstrijd organiseren door twee teams tegen elkaar te laten spelen. Wie als eerste de overkant haalt, is gewonnen (bij elke tegel op de grond hoort een commando).
  • De leraar/leerling legt een commando via de opdrachtkaarten.
  • De leraar plaatst verschillende hindernissen.

Concepten en aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Algoritme

De leerlingen voeren een stappenplan in een correcte volgorde uit.

Foutopsporing

De leerlingen debuggen hun algoritme als er een fout optreedt.

Media

sla link op in klembord

Kopieer

routekaarten

Over deze databank

Een impressie van hoe computationeel denken er in de praktijk kan uitzien aan de hand van een selectie praktijkvoorbeelden.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio