Minecraft

Minecraft is een online spel dat erg populair is bij kinderen en is één van de populairste games ter wereld. In Minecraft bestaat alles uit blokken. In deze oefening programmeren de leerlingen een eigen Minecraft-avontuur.

Minecraft-avontuur programmeren

sla link op in klembord

Kopieer

Minecraft-avonturier is één van de vele Hour of Code-opdrachten. Ze zijn speciaal ontworpen om op één lesuur leerlingen kennis te laten maken met de beginselen van het programmeren. De leerlingen leren een probleem opdelen in verschillende instructies en ze zien in dat de volgorde van de instructies heel belangrijk is.

Opstarten Minecraft-avontuur

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen surfen naar https://code.org/minecraft en kiezen Minecraft-avontuur om het spel te starten. De motiverende filmpjes kan je bekijken of overslaan.

Het avontuur spelen

sla link op in klembord

Kopieer

  1. Hier staat Minecraft
  2. In het midden staan de instructies waaruit gekozen kan worden.
  3. Hier moet de code worden gelegd. Hier zien de leerlingen als ze terugkijken naar hun programma waar een mogelijke fout in de code zit.
  4. Het programma wordt uitgevoerd door de blokjes één voor één te overlopen.

Opdrachten

sla link op in klembord

Kopieer

In het Minecraft-avonturierspel laat de leerling Alex of Steve op vakantie gaan door te programmeren. Er zijn 14 niveaus. Het spel spoort de leerlingen aan om zo efficiënt mogelijk te programmeren: het spel telt het aantal gebruikte blokjes. Als de leerling meer blokjes gebruikt dan strikt noodzakelijk, suggereert het spel een korter alternatief.

Reflectie

sla link op in klembord

Kopieer

Vergeet niet om na het einde van een programmeersessie ook terug te blikken.

  • Wat vonden de leerlingen moeilijk/gemakkelijk?
  • Zijn er verschillende oplossingen voor dezelfde opdracht mogelijk?
  • Hoe zochten ze efficiënt een oplossing voor eventuele fouten in hun programma’s?

Concepten en aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Algoritme

De leerlingen voeren een stappenplan in een correcte volgorde uit.

Decompositie

De leerlingen delen een groter deel op in kleinere stukjes.

Media

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

Een impressie van hoe computationeel denken er in de praktijk kan uitzien aan de hand van een selectie praktijkvoorbeelden.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio