Robottaal

In dit arrangement ervaren jonge kinderen wat een algoritme is. Deze terminologie moeten de leerlingen niet kennen. Een algoritme is een welbepaalde reeks van instructies of een verzameling van regels om een specifieke taak uit te voeren. Voor dit onderwijsarrangement hebben de leerlingen geen computer nodig. Het is de bedoeling dat ze vertrouwd raken met een eenvoudig algoritme. Ze bouwen een algoritme op door symbolen die bij een actie horen (het plaatsen van plastic bekers) te ‘lezen’ en te ‘schrijven’.

Codetaal

sla link op in klembord

Kopieer

Computertaal

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen kennen allemaal wel een computer, ze weten wat een computer kan en doet. Weten ze welke taal een computer spreekt? Deze taal oefenen ze met dit werkblad.

Ze zetten hun eigen naam om in computertaal.

Robottaal

sla link op in klembord

Kopieer

Instructies voor robots

sla link op in klembord

Kopieer

Ook een robot kennen ze. Ook daarvan weten ze wellicht wat die allemaal kan en doet. Denk maar aan een robotgrasmaaier. Ook robots spreken een speciale taal. Robots voeren instructies uit die zijn geprogrammeerd. Deze instructies/codes kent onze klasrobot:

Klassikale opdracht

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen schrijven de code/instructie op voor deze opgave:

Opdracht uitvoeren per drie

sla link op in klembord

Kopieer

  • Verdelen van de rollen per groep: één leerling is robot, de andere is bouwer en de derde leerling is programmeur.
  • De robot gaat even weg, de bouwer stapelt volgens het voorbeeld van de leraar, de programmeur schrijft de code op.
  • De code van elk bekertje komt op een nieuwe regel.

  • De bekers worden weer gestapeld en de voorbeeldfiguur wordt omgedraaid.
  • De robot legt de bekers opnieuw volgens de code.
  • Klopt de figuur? Indien niet: waar zit de fout?

Hier vind je verschillende opdrachten/voorbeeldfiguren.

De juf/meester programmeren

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen laten de leerkracht een boterham met chocoladekorrels smeren. Ze geven hierbij precieze instructies. Ze moeten hierbij bewust nadenken over alle stappen die de robot daarvoor moeten nemen. Door na te denken over de stappen die ze moeten nemen, leren ze in eenvoudige algoritmes denken.

Concepten en aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Algoritme

sla link op in klembord

Kopieer

In deze activiteit moeten leerlingen hun algoritme correct in volgorde plaatsen.

Over deze databank

Een impressie van hoe computationeel denken er in de praktijk kan uitzien aan de hand van een selectie praktijkvoorbeelden.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio