Wat is communicatie?

verbaal en non-verbaal

sla link op in klembord

Kopieer

Communicatie is het bewust of niet bewust overbrengen of uitwisselen van informatie tussen 2 of meer personen.

Communicatie heeft veel aspecten en bestaat zeker niet alleen uit woorden of gesproken taal.
Communicatie kan bestaan uit:

  • Woorden
  • Lichaamstaal zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren, houding – kleding …
  • Dingen die je doet
  • Dingen die je niet doet

Communicatie bestaat voor 20% uit verbale communicatie en 80% uit non-verbale communicatie

informeel en formeel

sla link op in klembord

Kopieer

Formele communicatie:

  • Verloopt via afgesproken kanalen
  • Vanuit plan – binnen structuur, zoals vergaderingen, brieven, memo’s, personeelsaankondigingen, intranet …
Informele communicatie:
  • communicatie waarbij mensen zenden en ontvangen uit zichzelf
  • omdat ze dat zelf willen – sociale relaties
  • hierbij houden ze zich niet aan hiërarchische structuren van een organisatie.
Het is dus belangrijk om de bestaande cultuur van communicatie op te lijsten en eventueel op elkaar
af te stemmen.
De formele communicatie kan je als leidinggevende aansturen. De informele communicatie veel minder.
Een veranderingsproces kan een aanleiding zijn om de communicatie anders aan te pakken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio