BOA-decreet

Scholen zijn belangrijke partners om mee hun schouders te zetten onder het BOA-verhaal. Samen met het lokaal bestuur en andere betrokken partners gaan ze rond de tafel zitten om oplossingen te zoeken voor de buitenschoolse opvang en activiteiten binnen de stad of gemeente. Dat kan gaan over gemeenschappelijk gebruik van lokalen, samenwerkingsverband met lokale partners, toekennen van subsidies ... In het BOA-decreet lees je alle informatie over de organisatie.
 
Het decreet heeft drie doelstellingen:

 • Kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen geven, maar ook keuzevrijheid en recht op rust.
 • Ouders de mogelijkheid bieden om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.
 • Een aanbod creëren dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.
 
Het decreet vraagt bijzondere aandacht voor:
 • kleuteropvang
 • kwetsbare gezinnen
 • kinderen met specifieke zorgbehoeften
 • multifunctioneel gebruik van infrastructuur

Contact

Bert De Jonghe
stafmedewerker
   02 507 06 75
   Conny Vermandere
   stafmedewerker
     02 507 06 86
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio